Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4594
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Asystentura językowa

Projekty Socrates Comenius działają na trzech płaszczyznach: projekt szkolny, projekt językowy oraz asystentura językowa. Chciałabym Państwu przybliżyć ten ostatni.

W roku szkolnym 2006/2007 Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi, w którym pracuję, przystąpiło do projektu w ramach programu Socrates Comenius Akcja 2 pod auspicjami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ten polega na goszczeniu w szkole asystenta językowego, który będzie miał możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, poszerzenia wiedzy na temat Polski i naszego systemu edukacji, jak również udoskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Ponadto, założeniem projektu jest udoskonalenie kompetencji językowych uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do uczenia się języków obcych i zainteresowanie uczniów krajem i kulturą asystenta językowego. Z uwagi na to, iż moja szkoła uczestniczy już w projekcie Socratesa, miałam okazję nawiązać bardzo dobrą współpracę z nauczycielami z Turcji. Dzięki tym przyjaźniom postanowiłam zaprosić do projektu absolwenta filologii angielskiej właśnie z Turcji.

Początkowo nawiązałam kontakt z przyszłą nauczycielką języka angielskiego panią Gulsah Gocmen, która pochodzi z miasta Kirikkale. Niestety z powodu przeciągających się egzaminów musiała zrezygnować z uczestnictwa w projekcie i na jej miejsce wysłano Pana Hakkiego Ayaza, również absolwenta filologii angielskiej, absolwenta Uniwersytetu Cukurova w mieście Adana w prowincji Mersin na południu Turcji.

Długo przedtem, zanim asystent zjawił się w Polsce nawiązałam z nim kontakt i doradzałam w sprawach organizacyjnych, takich jak: złożenie aplikacji czy niezbędnych dokumentów, otwarcie konta bankowego, czy zakwaterowanie. Warto przypomnieć, iż szkoła goszcząca nie ponosi żadnych kosztów z racji pobytu asystenta w kraju. Wsparcie finansowe z Narodowej Agencji z kraju macierzystego asystenta powinno wystarczyć na opłaty związane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem oraz na jedzenie.

Po przyjeździe Pana Hakkiego Ayaza do Polski na początku października, przyjęłam obowiązki opiekuna. Po zakwaterowaniu go w akademiku dla obcokrajowców i dopilnowaniu, aby ubezpieczył się od ryzyka związanego z wykonywaną pracą i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podpisałam z nim kontrakt o wzajemnej współpracy.

ilustracja

Plan pracy asystenta obejmował okres wprowadzający, podczas którego asystent poznał szkołę i jej pracowników, otrzymał zakres obowiązków i rozkład zajęć, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne, obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia. Po zakończeniu okresu wprowadzającego asystent prowadził lekcje języka angielskiego w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Oprócz tego, prowadził dodatkowe lekcje języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli. Prowadził dokumentację (m.in. dziennik lekcyjny), sporządzał konspekty lekcji, przygotowywał materiały dydaktyczne. Ponadto, pomagał w przygotowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz w przygotowaniu imprez i uroczystości na terenie Publicznego Gimnazjum nr 30 w Łodzi. Wart tu odnotować takie imprezy jak: Piknik Noworoczny, czy Bal Klas Trzecich.

Asystent, pomagał uczniom w pokonaniu trudności językowych udzielając konsultacji. Brał udział w działaniach na rzecz młodzieży szczególnie potrzebującej współpracując ze szkolnym kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego jestem założycielką. Hakki Ayaz był jednocześnie w stałym kontakcie z Polską Agencją Narodową i nawiązywał kontakty ze społecznością turecką w Polsce i organizacjami reprezentującymi jego kraj.

Dzięki współpracy z Biurem Doradcy d/s Kultury i Informacji Ambsady Turcji zyskaliśmy cenne materiały promujące ten kraj oraz wsparcie w organizacji Tygodnia Tureckiego.

Podczas asystentury, Hakki Ayaz nie tylko wymieniał doświadczenia, poznawał kulturę i historię Polski poprzez
- wizyty w muzeach, np w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, wizyta w Sejmie RP, oraz udział w uroczystościach i prezentacjach dotyczących świąt państwowych i religijnych
- udział w życiu klasy 3d, której byłam wychowawcą, (wyjście na lodowisko), czy
- uczestniczenie w tradycyjnych obrzędach polskich świąt,
ale także promował kulturę własnego kraju i przybliżał religię Islamu poprzez:
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka tureckiego w liczbie 2 godzin tygodniowo
- pozyskanie nagród do konkursów
- współpracę w przygotowaniu konkursu dla klas szóstych "Let"s Speak Love!"
- prowadzenie lekcji otwartych o religii Islamu
- organizację Tygodnia Tureckiego.

Podczas całej asystentury, Hakki Ayaz doskonalił umiejętności pedagogiczne pod moim kierunkiem oraz uczestnicząc w konferencjach językowych, poznawał system edukacji w Polsce i dzielił się wiedzą na temat systemu edukacji w Turcji. Współpracował także z innymi nauczycielami w organizacji różnorodnych imprez, czy opiekując się uczniami w razie potrzeby, a w szczególności uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzając sprawdziany i konkursy.

Mimo niewątpliwego sukcesu projektu asystent zetknął się z kilkoma problemami. Mianowicie:
- asystent nie ubezpieczył się przed wyjazdem z Turcji, co spowodowało konieczność ubezpieczenia go w Polsce i dodatkowe, zwiększone koszty po stronie asystenta,
- za namową Narodowej Agencji w Turcji założył konto w banku HSBC, który nie obsługuje klientów indywidualnych w Polsce, w związku z tym nastąpiła konieczność założenia nowego konta i transferu środków pieniężnych, co wiązało się z dodatkowymi kosztami,
- Narodowa Agencja w Turcji spóźniała się z wypłacaniem rat grantu, co spowodowało opóźnienia w płatnościach za zakwaterowanie w akademiku i konsekwentnie konieczność wyższych opłat,
- asystent nie otrzymał na czas dokumentów z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Turcji ze zgodą na asystenturę, co spowodowało konieczność zerwania kontraktu ze szkołą, w której nauczał i przyjazdu do Polski na paszporcie turystycznym; nie mógł zatem również podróżować podczas asystentury do innych krajów Unii Europejskiej, w których rezydowali inni asystenci, z którymi miał stały kontakt oraz odwiedzić rodziny w Niemczech; w dalszej konsekwencji asystent był zmuszony do wzięcia udziału w powtórnej rekrutacji do szkół w Turcji i na miesiąc musiał opuścić Polskę (był to przełom stycznia i lutego 2007r.) przerywając tym samym asystenturę; po podjęciu pracy w nowej szkole w Turcji, asystent uzyskał paszport nauczycielski i mógł z powrotem przyjechać do Polski i kontynuować asystenturę.

Ze swojej strony, zrobiliśmy wszystko, aby pobyt w Polsce był dla asystenta przyjemny i jak najmniej stresujący z uwagi na długi okres czasu poza krajem i z dala od rodziny.

Pracując z łódzką młodzieżą Pan Hakki Ayaz zwracał szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące tolerancji religijnej, otwartości w relacjach interpersonalnych, odnajdywania związków i podobieństw między Polską i Turcją. Zachęcał uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach językowych. Pracując z młodzieżą niepełnosprawną w klasach integracyjnych oraz z młodzieżą trudną dbał o kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania dobra innego człowieka. Ponadto, opiekował się uczniami podczas wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych, czy też imprezach środowiskowych. Promował swój kraj, jego historię i kulturę i motywował uczniów do nauki języków obcych.

Pod koniec maja Hakki Ayaz zakończył projekt asystenta językowego w naszej szkole. Z wielkim smutkiem żegnaliśmy naszego gościa. Dla mnie, innych nauczycieli, dyrektora szkoły oraz uczniów, staż asystenta był nowym cennym doświadczeniem, które zostanie wykorzystane w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły. Osobiście, nawiązałam wspaniałą przyjaźń, która mam nadzieję zaowocuje kolejną współpracą w ramach programu "Life Long Learning". Mamy nadzieję, że w czasie majowej wizyty roboczej projektu Socrates Comenius w Turcji, już niedługo, znów się zobaczymy.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Asystentury Językowej znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=5&node=26&doc=1000064
lub
http://www.comenius.org.pl/

Ponadto, w chwili, kiedy wiadomo już, że nasz projekt zyskał akceptację, Narodowa Agencja wysyła szczegółowy przewodnik dla szkół goszczących i koordynatorów projektu.

Wszystkich nauczycieli języków obcych gorąco zachęcam do wzięcia udziału w projekcie asystentury językowej, Mimo ogromu pracy jaki trzeba włożyć w powodzenie tego przedsięwzięcia, warto podjąć to wyzwanie, gdyż "Life Long Learning" to nie tylko "uczenie się przez całe życie, to także "Life Long Friendship" - "przyjaźnie na całe życie".

mgr inż. Joanna Wilczyńska
Publiczne Gimnazjum nr 30
im. Adama Mickiewicza w Łodzi

Publikacja z pełnym zestawem zdjęć dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama