Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4640
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie zdrowotne w przedszkolu

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, tak aby było przygotowane w miarę swoich możliwości do życia z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.

Program pracy wychowawczo - dydaktycznej w przedszkolu określa konkretne zadania dotyczące obszaru edukacji zdrowotnej i obszaru edukacji ruchowej, polegające na kształtowaniu czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz rozwijania ogólnej sprawności fizycznej.

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa to zadanie realizowane przez cały rok. Szczególny jednak nacisk kładzie się na tę problematykę na początku roku szkolnego. Wtedy to wdraża się dzieci do uważnego poruszania się po budynku i ogrodzie przedszkolnym, omawia się i uczy w czasie spacerów zasad bezpiecznego poruszania się po schodach, korzystania z poręczy, nie oddalania się z określonych pomieszczeń i poza wyznaczony teren. Osobnym, ale bardzo ważnym dla życia grupy problemem są umowy, których wszystkie dzieci muszą przestrzegać w czasie zabaw. Są to:

 • Zasada korzystania ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
 • Przestrzeganie zakazu brania do rąk i ust rzeczy znalezionych, nieznanych, czy otrzymanych od osób nieznajomych.
 • Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody innym i sobie np. nie popychanie się.

  Wraz z wiekiem dzieci liczba reguł i umów dotyczących bezpieczeństwa dzieci zwiększa się i tak czterolatki są dodatkowo przyzwyczajane do:

 • informowania nauczycielki o zauważonym niebezpieczeństwie,
 • zgłaszania nauczycielce wszystkich dolegliwości, skaleczeń czy złego samopoczucia,
 • wyjaśniania niebezpieczeństw związanych z podchodzeniem do dużych maszyn i urządzeń oraz przebywania w miejscach niedozwolonych np. teren budowy, głębokie wykopy itp.

  Oprócz tego czterolatki poznają podstawowe zasady poruszania się po drodze i podstawowe znaki drogowe znajdujące się w najbliższym otoczeniu przedszkola.

  Pięciolatki uczone są przede wszystkim ostrożnego zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym, technicznym czy przyrodniczym. I tak mają poznać i przestrzegać zasad:

 • nie brania do rąk nieznanych grzybów, roślin i przedmiotów
 • zakazu zabaw w pobliżu linii wysokiego napięcia
 • zakazu zbliżania sie do nieznanych zwierząt np. nieznanego psa
 • unikania zabaw zapałkami i rozpalania ognisk w lesie
 • nie ślizgania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych
 • zakazu spożywania różnych potraw nieznanego pochodzenia.

  Wskazuje się również na zagrożenia zdrowia i życia związane z przebywaniem w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń, oraz uświadamia się zagrożenia związane z samodzielnym obsługiwaniem urządzeń elektrycznych, gazowych itp. W nawiązaniu do literatury dziecięcej przeprowadza się również próby oceniania własnych zachowań i zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.

  Sześciolatki bardzo lubią majsterkować należy więc zapoznać ich i wdrożyć do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnorodnych narzędzi i urządzeń. Robimy to przy każdej nadarzającej się okazji.

  Zwracamy w tej grupie baczną uwagę na zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego dla pieszych. Czynimy to najczęściej w drugim tygodniu pobytu dziecka w przedszkolu realizując temat kompleksowy "Moja droga do przedszkola", a utrwalamy nawyki i umiejętności w ciągu całego roku przy okazji wycieczek i spacerów.

  Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z czystością, hartowaniem i higieną wzroku, słuchu oraz układu nerwowego to:

  1. U trzylatków:
  a) Przyzwyczajanie dzieci do:
  - mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i dokładnością ich wykonania,
  - zaspakajania potrzeb fizjologicznych w określonych porach oraz do samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem opanowania nawyku każdorazowego spuszczania wody w toalecie i mycia rąk po korzystaniu z sanitariatu,
  - prawidłowego wycierania nosa chusteczką higieniczną,
  - kontrolowania własnego wyglądu,
  - posługiwania się grzebieniem.
  b) Przestrzeganie zakazu korzystania z przedmiotów osobistego użytku przez innych.
  c) Przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego jedzenia.
  d) Utrzymanie właściwej postawy w czasie siedzenia przy stole.
  e) Próby samodzielnego wkładania i zdejmowania odzieży.
  f) Wieszanie ubranka na wieszaku przy własnym znaczku, układanie zdjętej odzieży na krzesełku.

  2. U czterolatków przyzwyczajamy dzieci do:
  a) Rozumienia znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia,
  b) Próby kontrolowania czystości własnego ubrania.
  c) Przyswojenia przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

  3. U pięciolatków pracę wychowawczą wzbogacamy o:
  a) Rozumienie konieczności mycia owoców i warzyw przed spożyciem, unikanie picia nie przegotowanej wody.
  b) Rozumienie konieczności zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy.
  c) Rozumienie higienicznego znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej.
  d) Samodzielne mycie twarzy szyi i rąk.

  4. Z sześciolatkami ćwiczymy natomiast:
  a) Umiejętności i przyzwyczajenia do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą,
  b) Utrwalamy nawyki kulturalnego zachowania się przy jedzeniu i wpajamy im zasady racjonalnego odżywiana się.
  c) Wdrażamy do utrzymania w czystości własnych butów oraz właściwego korzystania z przyborów do mycia i utrzymywania ich we właściwej czystości.
  d) Wyrabiamy samodzielność w zakresie:
  - sprawnego ubierania się i rozbierania oraz wieszania okrycia na wyznaczonym miejscu,
  - dokładnego wycierania butów przed wejściem do budynku i właściwego ustawiania ich na półce,
  - dobierania ubioru w zależności od pogody i temperatury.

  Powszechnie wiadomo, że do wszystkich tych czynności należy tak wdrożyć aby stały się one nawykami. Formy i metody tego oddziaływania są jednak różne w zależności od rozwoju dzieci, zawsze jednak muszą one wiązać się ze stworzeniem przyjemnej i życzliwej atmosfery gdzie życzliwa i pełna zachęty postawa nauczyciela, jego pomoc i pociecha mobilizowały by wysiłek dziecka wywołując radość z osiągnięcia zamierzonego celu.

  mgr Małgorzata Apryas


 • Zaświadczenie online  numer online: 104 gości

  reklama