Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4679
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Multimedia a zajęcia językowe z dziećmi - słów kilka do rodziców

Wszyscy znamy powiedzenia "Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci" lub "Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał".

Pisząc to pamiętam o dzieciach dorastających w otoczeniu cyfrowych środków przekazu, które dla wielu dorosłych wciąż są nowością, czymś wyjątkowym. Tymczasem, dla wielu obecnych przedszkolaków aparat cyfrowy, telefon komórkowy, czy komputer jest częścią dobrze znanej im od zawsze rzeczywistości, stąd rozwijanie naturalnego zainteresowania obsługą komputera, aparatu cyfrowego czy komórki w połączeniu z pozytywnym nastawieniem i towarzyszącym uczuciem przyjemności z nabywanej wiedzy wydaje się mieć fundamentalne znaczenie dla wykorzystania niniejszych środków przekazu w procesie nauki j.obcych.

Podkreślenia wymaga użyte powyżej słowo "proces", gdyż nie wolno nam zapominać, że nauka j. obcych to długotrwały proces, w którym sukces, na miarę swoich możliwości, może osiągnąć każdy, ale uczucia radości z efektów wytężonej pracy wynikających z samej definicji języka rozumianego jako efektywne narzędzie do komunikowania, innymi słowy odczucia zadowolenia wynikającego z umiejętności sprawnego przechodzenie z języka na język, dostąpią tylko najbardziej wytrwali często ci, którzy od wczesnego dzieciństwa charakteryzowali się swoistym obyciem z najnowocześniejszymi technologiami wspomagającymi proces uczenia się. Należy pamiętać, jednak, że w otaczającym nas świecie bezwzględnej konkurencji "wygrywają" najlepiej przystosowani a nie "pozbawieni" możliwości ukształtowania odpowiednich zdolności odpowiedzialnych za oczekiwany sukces w dziedzinie językowej.

Pamiętając o rzeczywistości w polskich przedszkolach i szkołach, gdzie wciąż jeszcze brakuje komputerów dla wszystkich uczestników zajęć, zajęcia grupowe z wykorzystaniem mobilnych nośników informacji, takich jak np. laptop z wbudowanym DVD, kamerą lub kartą sieciową, czy wykorzystywane do zajęć językowych multimedialne programy edukacyjne przystosowane do odpowiedniego poziomu kompetencji językowych grupy są wprost nieocenionym narzędziem w procesie kształcenia i rozwoju.

W tym miejscu, wielu rodziców z nieukrywaną troską w głośnie dopytuje, gdzie leży granica między przesadą a umiarem w korzystaniu z dostępnych "nowinek" technologicznych? Podkreślenia wymaga fakt, że, jak w każdej sytuacji, nadmiar może okazać się szkodliwy, stąd jedynym słusznym wyjściem z tej sytuacji wydaje się być zastosowanie metody "kontrolowanej eksploatacji" dostępnych środków multimedialnych i zaplanowanie poszczególnych aktywności tak, by zapewnić dziecku równomierny poziom rozwoju wszystkich sfer życia. Co więcej, radykalne metody postępowania polegające na odseparowywaniu dzieci od wszystkich nośników informacji w trosce o ich niekłamane "dobro" wydają się mieć równie zgubne skutki w przyszłości, jak brak zainteresowania dzieckiem, które spędza przed monitorem komputera "długie" godziny.

Obecnie w sposób zupełnie naturalny powstaje pytanie co znaczą owe "długie godziny"? W tym przypadku, niestety, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Należy pamiętać, bowiem, że każde dziecko jest inne i nawet lata praktyki nie pomogą wypracować zunifikowanej procedury precyzującej wyrażenie "długie godziny". W tej sytuacji, należy korzystać, jak się wydaje, tylko i wyłącznie, ze zdrowego rozsądku, by oszacować choć przybliżoną ilość czasu potrzebną każdemu dziecku na "nieszkodliwe" korzystanie z multimediów.

Podsumowując, duże zdolności językowe dziecka na początku procesu nauki, jego gotowość przedszkolna i szkolna nie gwarantują jeszcze sukcesu. Zagwarantować go może jedynie wypracowany nawyk systematycznej pracy z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod nauczania, nie wyłączając technik interaktywnych z uwzględnieniem multimediów oraz, co niemniej ważne, chęć zdobywania wiedzy a dopiero kompilacja tych technik złoży się na sukces dziecka w dziedzinie nauki języków obcych.

Co więcej, by zwiększyć szanse naszej pociechy na sukces, to rozwój w poszczególnych sferach jej życia winien być harmonijny, to znaczy taki, który zapewni równomierne tempo zmian we wszystkich dziedzinach. A zatem o sukcesie dziecka na zajęciach językowych w dużym stopniu zdecyduje jego motywacja do podjęcia trudu nauki oraz rozwój intelektualno-emocjonalny kształtowany w dużej mierze w środowisku "naturalnie zainfekowanym" zdobyczami technologicznymi naszych czasów.

Kinga Latarska


Zaświadczenie onlinenumer online: 318 gości

reklama