Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4726
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedszkole jako placówka dbająca o zdrowie dziecka

Prywatne Przedszkole "Pod Muchomorkiem" w Toruniu jest placówką istniejącą od piętnastu lat. Liczy pięć oddziałów: jeden oddział trzylatków, dwie grupy czterolatków, po jednym oddziale pięcio i sześciolatków. W każdej grupie pracują trzy nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym oraz przypisana do sali woźna. Problem zdrowia i bezpieczeństwa dzieci jest priorytetem naszego przedszkola, więc wszyscy pracownicy placówki dbają o prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia "zdrowie to nie tylko brak choroby czy ułomności, ale pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny"(1). Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest to "pełny rozwój osobowości, z odpornością na frustrację i stres, z umiejętnością rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w życiu"(2). Te definicje są bardzo ważne, gdyż pokazują, że zadaniem nauczyciela jest nie tylko dbanie o zdrowie fizyczne dziecka, ale także jego stan psychiczny.

W naszym przedszkolu dbamy o zdrowie dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zabaw i gier zespołowych, wykonywanie wraz z dziećmi rozmaitych zestawów ćwiczeń. Staramy się też zapobiegać wadom postawy, gdyż prowadzą one do zmęczenia, różnego rodzaju bólów. Mogą też prowadzić do zaburzeń i zahamowań rozwojowych, a nawet kalectwa. Jednym z powodów nieprawidłowej postawy ciała jest zbyt długie utrzymywanie pozycji siedzącej, dlatego dbamy o to, żeby dzieci nie siedziały zbyt długo w jednym miejscu, przeplatamy zajęcia różnymi zabawami, grami i ćwiczeniami ruchowymi. Dzieci uczestniczą w zajęciach korekcyjnych prowadzonych przez terapeutę zajęciowego, poprzedzonych zaświadczeniem od lekarza o wadach postawy wychowanków, możliwych do skorygowania w przedszkolu.

Nauczyciel od pierwszego kontaktu z dzieckiem musi mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa, że jest akceptowane Dlatego już w sierpniu w przedszkolu wprowadzamy program adaptacyjny. Polega on na tym, że maluchy poznają przedszkole razem z rodzicami, którzy przebywają z dzieckiem na placu zabaw, później w sali, następnie stopniowo "wycofują się". Pierwszym etapem "wycofywania się" jest przebywanie rodziców w szatni. Dzieci mają wtedy możliwość sprawdzenia czy mama, bądź tata rzeczywiście na nie czekają, co sprawia, iż nie rodzi się w nich uczucie bycia pozostawionym i braku zainteresowania ze strony rodziców. Następnie rodzice wychodzą na krótko i wracają po ściśle określonym czasie, aż dziecko przyzwyczai się do ich nieobecności. Podczas adaptacji rodzice mogą dyskretnie obserwować zachowanie i postępy dziecka w procesie integracji w grupie. Krok po kroku dzieci zapoznają się z nauczycielkami, innymi dziećmi i pracownikami przedszkola. Uczą się, że rozstanie z rodzicami nie jest takie złe, że w przedszkolu jest ciekawie.

Pracujemy w oparciu o program "ABC - program wychowania przedszkolnego XXI wieku" Anny Łady-Grodzickej. Zgodnie z tym programem uczymy dzieci, jak należy dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo, rozwijamy ich samodzielność w rożnych zakresach, pomagamy przyswajać nawyki higieniczno-kulturalne. Staramy się też pokazywać dzieciom różne sposoby rozładowania negatywnych emocji, w taki sposób, aby nie naruszały godności osobistej drugiej osoby. Pokazujemy dzieciom, że istnieją różne sposoby rozwiązywania konfliktów. Stosujemy w tym celu tradycyjne i nowatorskie metody rozładowania emocji, jak na przykład zabawy rozładowujące agresje, elementy muzykoterapii.

W grupie dzieci sześcioletnich od trzech lat realizowany jest też program "Przyjaciele Zippiego", który promuje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Na podstawie tego programu uczymy dzieci konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami. Co roku nauczycielki grupy sześciolatków przechodzą szkolenie, na którym dowiadują się, jak prowadzić zajęcia z tego programu. Dzieci z niecierpliwością oczekują na każde spotkanie z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi, co pokazuje nam, jak bardzo potrzebne są takie zajęcia. Dzięki temu mamy szansę jeszcze lepiej poznać grupę oraz dostrzec problemy, o których dzieciom ciężko jest mówić.

Organizujemy również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod tytułem "Zdrowy przedszkolak". Konkurs ten stworzyłyśmy po to, aby promować zachowania prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z całej Polski nadsyłają różnorodne prace związane ze zdrowiem, wykonane metodą collage'u. Chodzi nam o to, żeby uświadomić dzieciom jak ważne jest zdrowie.

Zdrowie to bardzo ważny element w życiu dzieci. Aby organizm rozwijał się prawidłowo musi być zdrowy. Ponieważ często dzieci spędzają w przedszkolu większą cześć dnia, dbanie o zdrowie spoczywa na całym personelu placówki. Żadne zgłoszenie na temat złego samopoczucia dziecka nie może być zignorowane, gdyż może stanowić istotną informację na temat pogorszenia się stanu zdrowia naszego podopiecznego. Trzeba pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwój dzieci.

Przypisy:
1 - www.wikipedia.pl
2 - Ibidem

Literatura:
1. Gniewkowski W., Przeciw nadużywaniu pozycji siedzącej w przedszkolu. Konsekwencje i niebezpieczeństwa, w:Wychowanie w przedszkolu, nr10, 1987
2. Kopczyńska-Sikorska J., Żywienie podstawowym czynnikiem rozwoju i zdrowia dziecka, w:Wychowanie w przedszkolu, nr4-5, 1990
3. Kwiatkowska M., (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszwa 1988
4. Łada-Grodzicka A., ABC - program wychowania przedszkolnego XXI wieku
5. Pomykało W., Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997
6. Sommerfeld A., Zahamowanie aktywności dziecka, a zdrowie psychiczne, w:Wychowanie w przedszkolu, nr1, 1990
7. Stępniak K., Przyjaciele Zippiego. Program promocji zdrowia psychicznego, w:Wychowanie w przedszkolu, nr5, 2006

Strony internetowe:
1. www.wikipedia.pl
2. www.przedszkola.edu.pl/_publikacje/P_Zurek_Gimnastyka_kor.doc

mgr Karolina Tunowska
mgr Magdalena Wąsewicz
Prywatne Przedszkole "Pod Muchomorkiem"
w Toruniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 72 gości

reklama