Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4741
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czy w przedszkolu realizować program własny ?

Jako nauczyciel z wieloletnim stażem zawodowym, postanowiłam z moją grupą realizować, oczywiście oprócz Programu wychowania przedszkolnego realizowanego w naszej placówce, program własny.
W tym celu opracowałam i realizowałam z dziećmi program z zakresu edukacji regionalnej "Wędrówki po kraju i okolicy". Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, uzyskał również pozytywną opinię Rady Rodziców.

Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.

Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i rozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem.
Dziecko stopniowo poznając obyczaje i tradycje, poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do początków usystematyzowanej wiedzy historycznej o Polsce rozwija tożsamość lokalną i narodową.
Realizując program wykorzystywałam naturalne zainteresowanie dzieci tym, co odległe, nieznane i tajemnicze, czyli legendami, podaniami, opowiadaniami o życiu w dawnych czasach na terenach naszej miejscowości, najbliższej okolicy oraz kraju.

Uważam, że zachęciłam dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudziłam w nich zainteresowanie swoim miastem, regionem i Ojczyzną. Wprowadzenie tego programu pomogło w poznaniu i poszerzeniu treści z zakresu wychowania patriotycznego. Realizowany program był odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska przedszkolnego, aby aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, a także promować przedszkole na zewnątrz. Aby móc w pełni zrealizować postawione przez siebie cele i założenia programowe:

 • Nawiązałam ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Moje dzieci były częstymi gośćmi w bibliotece, szkole podstawowej - w klasie realizującej program regionalny, Miejskim Muzeum im. Jana Kasprowicza. Również w naszym przedszkolu gościliśmy wielu ciekawych ludzi, poznając ich zawody (górnik, policjant, listonosz, artysta ludowy), dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły, aktorów prezentujących przedstawienia teatralne. Nawiązane kontakty pomogły nam w realizacji programu.
 • Wzbogaciłam bazę przedszkolną:
    - organizując kącik regionalny, który był systematycznie wzbogacany o ciekawe eksponaty,
    - gromadząc płyty CD, kasety magnetofonowe z muzyką ludową,
    - gromadząc zdjęcia, ilustracje, albumy dotyczące naszego miasta, regionu i kraju.
 • Zredagowałam gazetkę grupową "Wędrówki po kraju i okolicy", której celem było utrwalanie i systematyzowanie wprowadzanych wiadomości.
 • Zorganizowałam wycieczkę do Torunia i Kruszwicy oraz częste wycieczki po naszym mieście.
 • Zorganizowałam wystawę fotograficzną "Inowrocław - moje miasto".
 • Wspólnie z dziećmi uczestniczyłam w lekcjach muzealnych, dotyczących naszego regionu - Kujaw. Możemy zadać sobie pytanie - Czy realizacja programu własnego z dziećmi przedszkolnymi ma sens i czy spełnia oczekiwania nauczyciela, dzieci, ich rodziców, środowiska oraz czy przyniósł jakieś efekty, a jeśli tak to jakie?

  Podejmując próbę odpowiedzi na to pytanie stwierdzam, że realizowany program stanowi integralną i ważną część procesu dydaktyczno - wychowawczego, pomógł w poznaniu i poszerzeniu treści z zakresu wychowania patriotycznego, zbliżył nasze przedszkole do środowiska i społeczności lokalnej.
  Efektem realizowanego programu było:

 • wprowadzenie małego człowieka w otaczający nas świat, przybliżenie kultury i tradycji regionu oraz kraju, jak również inspirowanie dzieci do podjęcia działalności plastycznej,
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu Kujaw i jego związku z kulturą narodową,
 • poznanie historii regionu kujawskiego w połączeniu z tradycjami własnej rodziny,
 • rozwijanie aktywności społecznej i budzenie potrzeby wiedzy o miejscu, w którym się urodziliśmy i żyjemy,
 • pogłębianie wiedzy o tradycjach kultury regionalnej,
 • poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • dostrzeganie piękna otaczającej przyrody,
 • ukazanie piękna sztuki ludowej (tańca, muzyki, haftu, folkloru literackiego, stroju ludowego),
 • uwrażliwienie na niepowtarzalność miejsc w otoczeniu,
 • kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń,
 • uczestniczenie dziecka w wydarzeniach kulturalnych regionu,
 • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako inspiracji do działań twórczych,
 • rozwijanie pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia,
 • kształcenie kultury odbioru sztuki ludowej.

  Po realizacji tego programu mogę stwierdzić, że program z zakresu edukacji regionalnej "Wędrówki po kraju i okolicy", miał duży wpływ na rozwój moich dzieci - ich zainteresowania, wiadomości i umiejętności. Dlatego też uważam, że realizacja dodatkowych treści - programów własnych, jest jak najbardziej celowa i sensowna. Wpłynęła na podniesienie jakości pracy własnej i pracy przedszkola.

  Wiesława Wiśniewska


 • Zaświadczenie online  numer online: 74 gości

  reklama