Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4853
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie komputera na lekcjach matematyki

Komputer nie zastąpi nauczyciela w pracy dydaktycznej. Nie jest też w stanie stworzyć ciepłej, serdecznej atmosfery na zajęciach, nie potrafi dostosować się do danej sytuacji zaistniałej na lekcji, rozpoznać potrzeb dziecka i wyjść im naprzeciw. Nie sposób jednak w obecnych czasach nie wykorzystywać go w pracy z uczniami jako narzędzia wspomagającego proces uczenia się. Stosowanie w pracy nauczyciela komputera w zdecydowany sposób motywuje uczniów do pracy, sprzyja zainteresowaniu się nauką, wyzwala w dziecku aktywność, chęć poznania.

Podczas lekcji matematyki w gimnazjum można wykorzystywać bardzo różne programy pomocne w nauce tego przedmiotu. W Internecie wiele jest darmowych wersji, dzięki którym można uczyć działań na liczbach, rozwiązywania równania, nierówności. Ciekawe są też programy graficzne pomocne w omawianiu zagadnień z geometrii płaskiej i przestrzennej. W większości przypadków są one bardzo proste w obsłudze, w polskiej wersji językowej i o niewygórowanych wymaganiach sprzętowych. Jednak wspaniale nadają się do tego, aby uatrakcyjnić uczniom lekcje i w inny sposób przekazać ważne treści.

Na rynku znaleźć można także bardzo wiele programów matematycznych przeznaczonych do konkretnego poziomu edukacyjnego, szczegółowo prezentujących określony materiał, dające możliwość wykonywania ćwiczeń utrwalających, np. seria EDU- ROM. Wielu nauczycieli pewnie zetknęło się w swojej pracy z tą pomocą dydaktyczną, jak i innymi o podobnym charakterze.

W swojej pracy dydaktycznej bardzo często używam komputera, wykorzystuję również dostępny w szkole rzutnik, dzięki któremu obraz wyświetla się na ścianie i materiał omawiany jest jednakowo widoczny i czytelny dla wszystkich uczniów. Takie zajęcia przeprowadzam najczęściej w swojej sali lekcyjnej, aby nie zaburzać normalnego toku lekcji, aby uczniowie traktowali komputer na matematyce jako coś zupełnie zwyczajnego, a nie jak wielkie wydarzenie związane ze specjalnymi przygotowaniami. Zdarzają się jednak zajęcia, gdy korzystam z sali komputerowej lub specjalnie przygotowanej pracowni multimedialnej, ale rzeczywiście dość rzadko.

Najczęściej swoje lekcje opieram o przygotowywane samodzielnie prezentacje multimedialne w programie PowerPoint. Animowane, gotowe obrazy zawsze bardziej przykuwają uwagę uczniów niż praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń czy chociażby wykład nauczyciela. Nauczanie przy użyciu prezentacji pozwala oddziaływać na ucznia całą gamą różnych bodźców, co stawia ją na uprzywilejowanej pozycji wśród innych środków dydaktycznych. Jest w stanie ułatwić spostrzeganie, rozumienie i zapamiętywanie przekazywanych treści. Ponadto uaktywnia cały zespół uczniowski.

Można ją zastosować podczas lekcji poświęconej:

 • przekazywaniu nowych treści (np. zamiast podawać twierdzenie o warunku koniecznym zbudowania trójkąta z trzech danych odcinków i wykonywać wiele zadań, przygotuj kilka slajdów obrazujących to zagadnienie. Zapewne w tej formie więcej uczniów zrozumie, co do nich mówisz. Mniej czasu wykorzystasz także na ćwiczenie tej umiejętności);
 • syntezy materiału (np. wykorzystaj takie lekcje do indywidualizowania pracy z uczniami. Dzięki podziałowi zainteresujesz ucznia, który ma luki w wiadomościach, ponieważ możesz użyć prezentacji do przypomnienia podstawowych definicji i pojęć ostatnio omawianych. Uda ci się też popracować z uczniem wykazującym duże zainteresowanie przedmiotem poprzez na przykład ukazanie mu innego spojrzenia na problem, zaskoczenia go ciekawostką. Oczywiście takie działanie wymaga przemyślenia ze strony nauczyciela, doboru odpowiednich zadań.);
 • ćwiczeń utrwalających (np. jeżeli chcesz rozwiązać ciekawsze problemy niż te zawarte w podręczniku, to zamiast dyktować uczniom długie treści przedstaw je w postaci slajdu. W ten sposób wywołasz większe zainteresowanie zespołu klasowego i będziesz mógł poświęcić więcej czasu na analizę problemu, dyskusję sposobów rozwiązania.)
 • ukazaniu fragmentów historii matematyki (np. jeżeli chcesz zwrócić uwagę uczniów na wydarzenie lub postać związaną z omawianym zagadnieniem przygotuj informację o tym w formie prezentacji, wklej zdjęcie. To może być tylko jeden slajd. Na pewno ta informacja zostanie w pamięci uczniów dłużej niż twoje słowa. Skomentuj to, co przedstawiasz).

  Stosując prezentacje multimedialne i inne programy edukacyjne w nauczaniu matematyki świadomie wpływam na zwiększenie uwagi uczniów w klasie, rozbudzam ich ciekawość i zainteresowanie. Dźwięk, obraz, kolor, ruch - tym wszystkim oddziałuję na dziecko, zwracam jego uwagę na to, co chciałabym, aby zapamiętał, zrozumiał, dostrzegł. Za pomocą tego samego narzędzia docieram do uczniów przez ich dominujące kanały sensoryczne.

  Przekazywanie informacji w postaci pokazu slajdów jest jednym ze sposobów pracy z uczniem zdolnym. Bardzo chętnie podejmują się oni opracowania jakiegoś tematu bądź mniejszego zagadnienia właśnie w tej formie i przekazują zdobyte przez siebie informacje kolegom i koleżankom. Jest to dla mnie doskonała okazja do tego, aby wdrażać ucznia, do poszukiwań, korzystania z różnych źródeł wiedzy. Najważniejsze jest jednak kształcenie wśród młodych ludzi umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestnikami procesu uczenia się, kształcenie umiejętności posługiwania się prawidłowym językiem matematyki, wykazywanie się dokładnością i precyzją wypowiedzi. Moi uczniowie prawie zawsze dokonują podsumowania omówionych przez siebie zagadnień poprzez krótki test, krzyżówkę czy zestaw łamigłówek, co jest dla nich ważnym doświadczeniem. W ten sposób uczą się układania ciekawych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz przekonują się o skuteczności własnego przekazu. Taka forma pracy z uczniem zdolnym pozwala na rozwijanie jego kreatywności, rozbudza w dziecku chęć poszukiwania ciekawych i nietypowych rozwiązań.

  Należy pamiętać o tym, że sukces każdej prezentacji zależy zarówno od umiejętności prelegenta, jak i dobrego przygotowania pokazu. K. Kołodziejczyk przedstawia przedstawia zasady, których powinien przestrzegać jej autor:
  1) Pzygotować plan uwzględniający: cel prezentacji, czas trwania, stopień zaawansowania przekazywanych treści, oczekiwania odbiorców, sposób prowadzenia pokazu.
  2) Napisać konspekt prezentacji zawierający informacje o zawartości slajdów, sposobie przejścia między tematami.
  3) Stronę tytułową zaprojektować tak, aby zaciekawiła słuchaczy.
  4) Używać typu i rozmiaru czcionki, która nie utrudni odczytywania tekstu nawet z oddali.
  5) Najlepiej używać jasnych kolorów tekstu na ciemnym tle lub odwrotnie.Dobierać odcienie barw, które pasują do siebie. Kolory stosować z umiarem.
  6) Zadbać o przejrzystość slajdów. Nie umieszczać na nich zbyt dużej ilości tekstu i rysunków. Każdy slajd powinien być poświęcony tylko jednemu wątkowi.
  7) Nie stosować więcej niż 5-6 pozycji listy wypunktowanej.
  8) Umiejętnie dobierać efekty dźwiękowe i animację.
  9) Podczas prezentacji używać prostych, zrozumiałych słów, mówić wyraźnie i posiadać dogłębną wiedzę na temat prezentowanego zagadnienia.

  Stosowanie komputera na zajęciach matematyki powinno być przemyślane przez nauczyciela i dokładnie zaplanowane. Nie może to być kwestia przypadku, ani pomysł z danej chwili. Należy rozumnie korzystać z ogromnego potencjału, jaki niesie za sobą nowoczesna technologia informacyjna. Nauczyciele posiadają bardzo bogaty warsztat pracy, umiejętność stosowania różnorodnych metod, form pracy z uczniami i z tego wszystkiego powinni umiejętnie korzystać. Komputer powinien być postrzegany jedynie jako narzędzie, które wzbogaca lekcję o nowe rozwiązania metodyczne a nie "złoty środek" na przekonanie uczniów do nauki i własnego rozwoju.

  Bibliografia:
  1. Praca zbiorowa pod red. J. Łaszczyka "Komputerowe wspomaganie kształcenia" Warszawa 1998
  2. B. Siemieniecki "Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej" Toruń 1977
  3. K. Kołodziejczyk "Prezentacje multimedialne w edukacji"
  4. Sieć Internet

  Małgorzata Pokorska
  Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Jana Pawła II
  w Wałbrzychu


 • Zaświadczenie online  numer online: 103 gości

  reklama