Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4931
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak rozwiązywać konflikty w klasie ?

Referat opracowany na podstawie książki Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek w szkole".
Zawiera wskazówki pozwalające skutecznie rozpoznać i rozwiązać konflikty pojawiające się między uczniami oraz między uczniami i nauczycielem.
Referat prezentuje również podstawowe zasady skutecznej komunikacji.

Słowo konflikt pochodzi z języka łacińskiego, w którym confictus oznacza starcie. Konflikty pojawiające się w środowisku ludzkim oznaczają starcie dwóch lub więcej osób, które następuje w momencie, gdy zachowanie jednej ze stron przeszkadza w zaspokojeniu potrzeb drugiej, lub w przypadku, gdy mają one niezgodne ze sobą systemy wartości.

Konflikty są elementem każdego ludzkiego współdziałania, nie są one ani "dobre", ani "złe", a ich częstotliwość nie wywiera negatywnego wpływu na jakość stosunków między ich uczestnikami. Istotną rolę odgrywa jednak liczba nierozwiązanych konfliktów i metody ich rozwiązywania.

W szkołach, utrzymujących w swych murach różnorodne zbiorowisko ludzi - ludzi w różnym wieku, o różnym poziomie intelektualnym, stopniu społecznej i emocjonalnej dojrzałości, poziomie władzy, wreszcie o różnych zdolnościach i talentach, konflikty pojawiają się bardzo często. Dlatego też istotną sprawą jest to, by nauczyciele posiedli umiejętność ich rozwiązywania. Sytuacje konfliktowe wyłaniające się w obrębie klasy mogą występować między uczniami oraz między uczniami i nauczycielem.

O rozwiązaniu swych konfliktów z uczniami nauczyciele myślą przeważnie w kategoriach "wygrany-przegrany", tzn. uważają, iż rozwiązanie musi wyłonić zwycięzcę i przegranego. Aby zapewnić sobie pozycję zwycięzcy większość nauczycieli korzysta ze swej władzy, a więc karze bądź grozi karą uczniom sprawiającym problemy. Niektórzy nauczyciele, w tym także zwolennicy teorii, iż tłumienie naturalnych skłonności u dzieci przynosi im szkodę, usiłują rozwiązać zaistniałe konflikty poddając się uczniom, a więc przyjmując pozycję przegranego. Żadna z tych metod postępowania nie stanowi jednak prawidłowego rozwiązywania konfliktów. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że u przegranego wywołują one uczucie oburzenia i wrogości wobec zwycięzcy, a u zwycięzcy poczucie winy. Poza tym metoda, w której nauczyciel używa swej władzy, daje przegranemu słabą motywację, by realizował rozwiązanie, niejednokrotnie przegrany udaje jedynie, że wprowadza je w życie. Często wymaga także przymusu, gdy ten, kto ma pilnować jest nieobecny, przegrani nie podporządkowują się. Metoda, w której nauczyciel ulega uczniom, sprawia natomiast, że uczniowie tracą szacunek dla nauczyciela, zaczynają uważać go za człowieka słabego i niekompetentnego.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Marzena Piwowarczyk
Zespół Szkół w Stadnickiej Woli


Zaświadczenie onlinenumer online: 33 gości

reklama