Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
497
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom

Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini, realizując konsekwentnie cele i zadania określone w swojej misji:
"Nasze Przedszkole stwarza sytuacje edukacyjne aktywizujące dziecko na miarę jego możliwości i zainteresowań w harmonii ze środowiskiem naturalnym", z inicjatywy pani dyrektor mgr Jadwigi Iwony Kiełbus zainicjowało spotkanie z rodzicami.
Dotyczyło ono integracji społecznej przedszkola z domem rodzinnym, w celu osiągnięcia pełnej współpracy dotyczącej świadomych oddziaływań wychowawczych promujących zachowania wykazujące patriotyczną postawę przedszkolaka. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców oraz personelem technicznym przedszkola podjęła decyzję o wprowadzeniu sztandaru przedszkola, który stanowiłby integralną część z harmonogramem uroczystości i imprez przedszkolnych, jako ważny rozdział programu wychowawczego przedszkola.
Stanowi źródło cennych wartości:
sztandar jako symbol Polski - Narodu - Ziemi; symbol Małej Ojczyzny jaką jest przedszkole i najbliższe środowisko.
Uroczystość celebracji sztandaru nastąpiła w dn. 14 października 2002 roku. Poprzedzona została cyklem zorganizowanych sytuacji edukacyjnych, z których dzieci czerpały wiedzę na temat swojej ojczyzny - Polski, miasta, przedszkola. Zapoznały się z logo naszego przedszkola, jego symboliką - otwarta dłoń na potrzeby dziecka, daje mu wszystko co najlepsze, napis "JA W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM" odzwierciedla program ekologiczny, realizowany przez nasze przedszkole. Nastrój uroczystości celebracji sztandaru wywołał wzruszenie wśród zaproszonych gości: przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, emerytowanych pracowników naszego przedszkola ale przede wszystkim w oczach rodziców dzieci, które w tym dniu były bohaterami uroczystości. Ślubowanie starszaków było niezapomnianym wydarzeniem. Z dumą dzieci wypowiedziały tekst ślubowania, którego treść brzmiała :


REKLAMA

"Jestem mały dzieciakiem, prawdziwym przedszkolakiem. Wiem co czynić mi wypada dlatego przyrzeczenie takie składam.

Obiecuję:
- o przyrodzie pamiętać, chronić drzewa i zwierzęta
- radość i dumę rodzicom przynosić
- dobrze się uczyć i nigdy nie psocić
aby wyrosnąć na zucha dzielnego i ucznia pilnego".

W tym roku również 14 października odbyło się ślubowanie starszaków. Dzieci wzbogaciły uroczystość przedstawiając teatrzyk ekologiczny pt. "Cztery pory roku w lesie", który został opracowany i przygotowany przez nauczycieli: Jadwigę Pęcherek oraz mgr Ewę Głowacz. Wspaniałe stroje przygotowane przez rodziców uczyniły z teatrzyku barwne widowisko a obecni rodzice nie kryli łez wzruszenia widząc swoje pociechy na scenie. W burzy oklasków dzieci zatańczyły na zakończenie uroczystości taniec pt. "Tęcza". W nagrodę otrzymały słodki upominek ufundowany przez przedszkole. Jak ważny rozdział programu wychowawczego przedszkola stanowi sztandar potwierdzili rodzice swoją postawą i zaangażowaniem podczas przeżywania wraz z dziećmi i przedszkolem opisywanej uroczystości. Atmosfera powagi i wzruszenia utrzymywała się zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Tylko uczestnicząc w takiej uroczystości można dostrzec jak wiele pozytywnych doświadczeń zyskuje dziecko z wprowadzenia sztandaru. Emocje jakie wywołuje spotkanie z takiej okazji odzwierciedlają jej cel. Dziś już możemy z dumą stwierdzić, że nasz przedszkolny sztandar kształtuje u dzieci pojecie.

Ojczyzna, uczy podstawowych zasad współżycia i zachowania w społeczeństwie i poszerza jego wiedzę o świecie, kształtuje patriotyczną postawę przyszłego członka Unii Europejskiej.

mgr Ewa Głowacz
Jadwiga Pęcherek
Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini


Zaświadczenie onlinenumer online: 95 gości

reklama