Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4976
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak rozładować wszechobecne napięcie ?

Każdemu z nas, niestety niejednokrotnie, zdarzyło się rozładować napięcie, frustracje, gniew i złość na osobach najbliższych, współpracownikach czy po prostu osobach, które "akurat znajdowały się w zasięgu ręki". Przyczyn zachowań agresywnych jest wiele: od predyspozycji psychologicznych (wysoka pobudliwość, temperament), cech indywidualnych (samokontrola), przez kontekst kulturowy, sferę stosunków międzyludzkich, środowisko fizyczne, do stymulatorów i obecności potencjalnej ofiary. Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób radzić sobie z tą wszechobecną agresją? Jak, nie dać wyprowadzi się z równowagi, jak zmęczonym i osłabionym nie dać się "podpuścić"? Redukcja napięcia, z psychologicznego punku widzenia, traktowana jest jako zdrowy i zrozumiały objaw umożliwiający utrzymanie wewnętrznej homeostazy. Oczywiście mowa tu o konstruktywnym rozładowaniu napięcia.

Literatura przedmiotu oferuje różnorodne formy radzenia sobie z napięciem, rozładowywania frustracji czy redukcji stresu. Chcąc je wszystkie przyswoić można zagubić się już na początku drogi, drogi której przejście umożliwi pełniejsze i bardzie efektywne funkcjonowanie w rodzinie, społeczeństwie, w pracy. Dlatego tak istotnym staje się wypracowanie szybkiej, a skutecznej metody walki z niechcianymi przejawami złości. Proponuję wypraktykowaną i skuteczną metodę kontroli złości: TRENING KONTROLI ZŁOŚCI - ABC ZŁOŚCI(1). Metoda ta bazuje na określeniu i zidentyfikowaniu wyzwalaczy złości. Przebieg treningu prezentuje poniższe zestawienie:

Pierwszy etap polega na określeniu:

A. Co spowodowało problem? (wyzwalacze)

B. Co zrobiłeś? (faktyczna reakcja na wyzwalacze)

C. Jakie były tego konsekwencje?

Następnie każdy musi przejść przez siedem kroków umożliwiających redukcje złości i poradzenia jej do prostego równania, które będzie wam znane po zakończeniu treningu.

Pierwszy krok - Rozpoznawanie wyzwalaczy zewnętrznych

Wyzwalacze zewnętrzne - to rzeczy robione przez jakąś osobę, które powodują złość u innej osoby.

Wyzwalacze wewnętrzne - to wszystkie komunikaty, które ludzie mówią do siebie w sytuacji, gdy zaistnieje wyzwalacz zewnętrzny.

Drugi krok- Identyfikacja wyzwalaczy wewnętrznych.

Trzeci krok- Rozpoznawanie sygnałów złości

Czwarty krok- Stosowanie reduktorów złości (np. głębokie oddychanie, liczenie wstecz, przyjemne wyobrażenia, wycofanie się z sytuacji, Myślenie o konsekwencjach: Jeżeli zrobię... to wydarzy się...

Piąty krok Monity - autoinstrukcje, np. nie złość się, spokojnie, wyluzuj, to nie ma sensu, tylko czeka żeby cię sprowokować, tak długo jak będę spokojny, będę mógł kontrolować sytuację, nie daj się, tak musi mówić osoba nieszczęśliwa, pamiętaj o zachowaniu poczucia humoru.

Szósty krok - samoocena (nagradzanie się za opanowanie złości poprzez zastosowanie myśli i monitów adekwatnych do uczuć po sytuacji konfliktowej).

Siódmy krok - cykl złości - zastanawiamy się nad swoimi zachowaniami, które wywołują złość u innych

Równanie kontroli złości:
Wyzwalacze + Sygnały + Reduktory + Monity + Samoocena + Umiejętności Prospołeczne = 0 agresji

Wierzę, że umiejętne stosowanie treningu poprawi jakość naszych relacji z innymi i sprawi, że staniemy się bardziej opanowani, pogodni i zrelaksowani, a do trudnych zadań będziemy podchodzić z energią i entuzjazmem. Na zakończenie chciałaby podkreślić, że warto owy trening wzbogacić o metody rozwijające prospołeczne umiejętności.

Przypisy:
1 - Opracowanie własne za: Joanna Stroemich (Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Dla Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową)

Literatura:
Joanna Stroemich - Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Dla Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

Elżbieta Czapracka


Zaświadczenie onlinenumer online: 146 gości

reklama