Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
514
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Karty obserwacji osiągnięć postępów w nauce ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim klas I-III nauczania zintegrowanego

Realizacja programu nauczania, zdobywane przez uczniów wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej i okresowej obserwacji. Obserwacja powinna być prowadzona w różny sposób. W czasie lekcji nauczyciel powinien obserwować pracę uczniów, ich zachowanie, umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej oraz stopień przyswojonych wiadomości i umiejętności. W ocenianiu obserwacja postępów ucznia w nauce spełnia funkcję informacyjną, diagnostyczną oraz określa osiągnięcia i wskazuje, co należy robić dalej, aby wyniki były lepsze.
Bieżącą i okresową obserwację można uzupełnić po realizacji pewnych części materiału stosując: prace pisemne, dyktanda, zadania tekstowe, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe, konkursy. W obserwacji i ocenianiu wiadomości i umiejętności zawsze należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia, jego wysiłek, zaangażowanie, systematyczność. Biorąc pod uwagę specyfikę i poziom klasy nauczyciel może konstruować odpowiednie narzędzia do obserwacji.

W tym celu opracowałyśmy karty obserwacji postępów ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Kuczyńska
Małgorzata Lesiewicz
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży


Zaświadczenie onlinenumer online: 188 gości

reklama