Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5190
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się potrzebują pomocy pedagogicznej w formie: zindywidualizowanego programu - dodatkowych ćwiczeń w zakresie treści programowych; zindywidualizowanego systemu wymagań i oceniania; metod nauczania dostosowanych do możliwości uczenia się tych dzieci, realizowanych przez specjalnie przygotowanych nauczycieli; odmiennych rozwiązań organizacyjnych. Ważne jest odnalezienie tych dzieci wśród rówieśników, udzielenie im właściwej pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i objęcie ich pracą zespołu korekcyjno-kompensacyjnego, która ułatwi im odnalezienie się w grupie, zrozumienie siebie, swoich deficytów, braków i umiejętne pokonywanie trudności, by móc właściwie działać w późniejszym dorosłym już życiu.

(...)

Opracowanie omawia zagadnienia:

1. Terminologia - specyficzne trudności, diagnoza
2. Symptomy i przyczyny trudności
3. Zaburzenia analizatora wzrokowego i orientacji przestrzennej
4. Zaburzenia analizatora słuchowego
5. Zaburzenia analizatora kinestetyczno-ruchowego
6. Zaburzenia procesu lateralizacji.

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Teresa Melzer
Szkoła Podstawowa w Wilkasach


Zaświadczenie onlinenumer online: 182 gości

reklama