Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5216
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedszkolaki segregują śmieci

Edukacja ekologiczna staje się niezbędnym czynnikiem kształcenia i wychowania, które powinniśmy rozpoczynać już na etapie wieku przedszkolnego. Jest to bowiem czas, kiedy dziecko poznaje otaczający go świat wszystkimi zmysłami. Niezwykle ważny staje się kontakt z przyrodą, która pozwala dostrzegać jej piękno, rozwijać wrażliwość na brak jej poszanowania. Dziecko aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę przyrody i stosuje w codziennym życiu zdobytą wiedzę.

Kształtowanie świadomości ekologicznej jest procesem długotrwałym. Odpowiednio dobrane przez nauczyciela metody i formy pracy uczynią ten proces ciekawym dla dziecka.

W naszej pracy z dziećmi najczęściej wykorzystujemy w tym celu spacery i wycieczki, np. do parku, lasu, pozwalające obserwować przyrodę w bliższym i dalszym otoczeniu. Dziecko podpatruje przyrodę, wie, jak należy zachować się w danym ekosystemie. Dostrzega również sytuacje wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania ludzi, np. zaśmiecanie lasu, dzikie wysypiska.

Ważną "lekcją" uczącą właściwej postawy wobec środowiska jest coroczna akcja pod hasłem "Sprzątanie świata". Dziecko zbiera śmieci w najbliższym otoczeniu i segreguje je ze względu na ich dalsze przeznaczenie.

Dziecko starsze, np. 6-letnie zna i wie, co oznacza słowo recykling.

Segregacja odpadów i ich utylizacja są konieczne dla ochrony środowiska, które ulega coraz większej degradacji spowodowanej negatywną działalnością człowieka.

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

 • przetwarzanie, a następnie wykorzystanie surowca wtórnego, np. papieru, szkła bezbarwnego;
 • ograniczenie ilości odpadów trudno ulegających rozkładowi;
 • ograniczenie zużycia surowca naturalnego;
 • oszczędzanie zużycia energii;
 • ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery;
 • ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

  Dziecko wie, do czego służą pojemniki do segregacji odpadów i wie, jakie rzeczy nie powinny się tam znaleźć. Wyróżnia i nazywa pojemniki, do których wrzucamy papier, szkło bezbarwne i kolorowe, plastik i puszki.

  Dzięki szerokiej współpracy z rodzicami, którzy dostarczają nam różne odpady, np. skrawki materiałów, dzieci wykorzystują je według własnej inwencji twórczej na zajęciach plastycznych.

  Organizujemy również zbiórki puszek aluminiowych i makulaturę. Z ich sprzedaży uzyskujemy fundusze na zakup dla dzieci słodyczy, zabawek itd.

  Od kilku lat funkcjonuje w przedszkolu system zbiórki zużytych baterii. Selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów jest niezbędnym i podstawowym elementem łańcucha recyklingowego. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wyrobienie wśród najmłodszych i ich rodziców nawyku odzyskiwania odpadów niebezpiecznych.

  Wszystkie wymienione przez nas działania prowadzą do nabycia przez dziecko wiedzy dotyczącej ekologii i rozumienia znaczenia ochrony środowiska dla żyjących teraz i w przyszłości.

  Wierzymy, że dziecko nauczone proekologicznego myślenia, jako dorosły człowiek będzie w stanie zapobiec czy naprawić negatywne skutki działalności jego poprzedników.

  Marzena Jagielińska
  Mariola Kasprzak
  Przedszkole Miejskie nr 5 w Pabianicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 40 gości

  reklama