Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5242
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć dla uczennicy ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

Zagadnienie niepowodzeń w nauce jest przedmiotem zainteresowania psychologów, pedagogów, lekarzy i samych rodziców, ponieważ wśród szerokiej populacji szkolnej spotykamy coraz częściej uczniów, którzy napotykają różnorakie problemy przystosowawcze do środowiska szkolnego oraz wymagań programowych.

Temat niniejszej pracy dotyczy specyficznych trudności w nauce czytania, które stanowią dla rodziców i nauczycieli poważny kłopot i są przedmiotem szerokiej troski, szczególnie, iż niepowodzenia pojawiły się już na samym początku nauki. Są to trudności o specyficznym charakterze. Polegają one na tym, że dziecko nie jest w stanie opanować techniki czytania w czasie i na poziomie wymaganych przez program szkolny.

W klasach początkowych, w których podstawowym założeniem jest właśnie nauka czytania, niepowodzenia w tym zakresie decydują o dalszych losach dziecka, którego sytuacja w szkole może być wyjątkowo trudna i niekorzystna. Pierwsze niepowodzenia stają się często przyczyną zniechęcenia ucznia do nauki szkolnej, powodują wystąpienie różnego rodzaju reakcji nerwicowych i trudności wychowawczych.

Dlatego jednym z ważniejszych zagadnień współczesnej szkoły jest jak najwcześniejsza interwencja (udzielanie i organizowanie pomocy dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych), która pozwoli w znacznej mierze zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować skutki indywidualnych zaburzeń każdego dziecka.

Konieczne jest więc: otoczenie tych dzieci szczególną troską i opieką terapeutyczną przez przygotowanych do takiej pracy specjalistów, wyjaśnienie rodzicom i opiekunom istoty zaburzeń, a co najważniejsze wskazanie im właściwych sposobów reedukacji z dziećmi, których niepowodzenia szkolne są wynikiem czynników często niezależnych od ich chęci i woli lecz nieprawidłowych reakcji środowiska rodzinnego.

Program zajęć ucznia mającego trudności w czytaniu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zintegrowanego i został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Założeniem programu jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka poprzez usprawnianie: zaburzeń obrębie funkcji percepcyjno-motorycznych. analizy syntezy wzrokowo-słuchowej oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Będzie realizowany podczas dodatkowych zajęć w ramach programu "Czytamy razem". Na realizację zaplanowano 1 godzinę tygodniowo.

W zajęciach będzie uczestniczyć uczennica klasy I, która posiada orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz została zgłoszona do tego programu przez wychowawcę klasy po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Tańska


Zaświadczenie onlinenumer online: 178 gości

reklama