Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5254
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Szkolne Forum Oświatowe w Trzebieży

W dniu 28 maja 2008 roku w Gimnazjum w Trzebieży odbyło się Szkolne Forum Oświatowe pod nazwą "Nasze Gimnazjum - dziś i jutro". Wzięli w nim udział: uczniowie, rodzice i nauczyciele Gimnazjum.
Celem spotkania były: diagnoza stanu faktycznego szkoły oraz stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i rozwoju dla gimnazjalistów.
W realizację zadań związanych ze spotkaniem zaangażowali się wszyscy nauczyciele. Pani Celina Łapko była odpowiedzialna za przygotowanie plakatu informującego o forum. Wychowawcy i Dyrekcja dokonali wyboru reprezentantów rodziców i uczniów poszczególnych klas. Pani Jolanta Myśków wybrała młodzież do działań organizacyjno-porządkowych. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego mieli za zadanie powitać gości oraz wskazywać drogę do sali głównej.

Forum rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebieży Pani Halina Żółtowska, która otworzyła imprezę w sali ogólnej. Powitała uczestników oraz poinformowała przybyłych o celu spotkania, jakim były rozważania na temat stanu obecnego i przyszłości Gimnazjum. Następnie Wicedyrektor Pani Lilianna Cimochowska i Pan Wiesław Szymczak przedstawili stan organizacyjny szkoły, przekazując informacje w postaci prezentacji multimedialnej. Słuchacze dowiedzieli się między innymi o dotychczasowych osiągnięciach uczniów, bazie lokalowej i sportowej, kołach zainteresowań.

W dalszej kolejności uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali zaproszeni do trzech sal, gdzie pracowali w grupach w celu zastanowienia się nad tym, co jest dobrego w naszym Gimnazjum oraz co można zmienić w naszej szkole.
Uczniowie pracowali pod kierunkiem pedagoga ze Szkoły Podstawowej Pani Jadwigi Herman. Rodziców wspierała Pani Iwona Włodarska, również pedagog szkolny. Natomiast grupą nauczycieli kierowała Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach Pani Katarzyna Wróbel. Po około półtoragodzinnej pracy, goście zostali zaproszeni do ponownego spotkania do sali ogólnej, w celu podsumowania forum. Po odbytych dyskusjach panelowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, jedna osoba z każdej grupy przedstawiała to, co ustalono.

Co jest dobrego w naszym Gimnazjum?

Według uczniów ważne są odpowiednie zaplecze sportowe oraz wyposażenie klas. Młodzież ceni sobie posiadanie indywidualnych szafek. Chwali sprawnie działający Samorząd Szkolny, losowanie szczęśliwego numerka oraz wycieczki szkolne.

Rodzice sądzą, że szkoła ma porządne zaplecze, panuje w niej bezpieczeństwo, dzieci są otoczone opieką i następuje szybka reakcja ze strony nauczycieli w przypadku sytuacji konfliktowych. Plusem jest to, że ich pociechy mają zapewniony dowóz. Kontakty z nauczycielami uznali za wzorowe. Ważne jest to, że dzieci mogą brać udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, jak również uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole są mało liczebne klasy i organizowanych jest wiele imprez zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

Nauczyciele twierdzą, że priorytetem jest baza lokalowa. Uczniowie mają do wyboru różne koła zainteresowań, które prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Podkreślają również ułatwiony kontakt z rodzicami, którzy wspierają szkołę organizacyjnie i finansowo. Na uwagę zasługują też przyjazna atmosfera, jaka panuje w szkole, aktywność uczniów w życiu szkolnym oraz niską liczebność klas. Cenne są dodatkowe godziny nauki języków obcych.

Co można zmienić w naszej szkole?

Uczniowie chcieliby, żeby nauczyciele systematycznie wprowadzali i sprawdzali treści nauczania oraz stosowali więcej metod aktywnych. Proszą o aktywację radiowęzła szkolnego i utworzenie świetlicy dla gimnazjalistów. Proponują, aby rozważnie przeprowadzać analizy rozmów i nie wyciągać pochopnych wniosków. Stwierdzają, że warto by wprowadzić profilowane klasy.

Dla rodziców ważne jest prowadzenie nauki dwóch języków obcych równolegle. Brakuje im metod aktywujących uczniów do nauki. Według nich warto byłoby zwiększyć poziom nauczania. Przydałby się monitoring. Proszą o kontynuację korzystania z podręczników szkolnych w kolejnych latach (kiermasz książki).

Nauczyciele sądzą, że należy zwracać większą uwagę na dyscyplinę uczniów poprzez szkołę oraz rodziców. Chcą konsekwentnego rozliczania osób, które nie przestrzegają zasad panujących w szkole oraz w miejscach publicznych. Warto byłoby zmobilizować rodziców do większej aktywności - zebrania z rodzicami, większe zainteresowanie funkcjonowaniem ucznia w szkole i poza nią. Należy rozbudzać aktywność uczniów i motywować ich do nauki.

ilustracja

Omówienie wyników forum w sali głównej

Z otrzymanych informacji zwrotnych wynika, że uczniowie, rodzice i nauczyciele zauważają wiele plusów w naszej szkole. Ustalono również, jakie można wprowadzić zmiany, aby wpłynąć na lepsze funkcjonowanie placówki.

Jolanta Myśków
Gimnazjum w Trzebieży


Zaświadczenie onlinenumer online: 80 gości

reklama