Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
528
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ścieżka edukacyjna "Poznawanie środowiska przyrodniczego - staw, ze szczególnym zwróceniem uwagi dzieci, na ptaki wodne i lądowe"

Wstęp

Edukacja przyrodnicza umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym rozszerzanie i pogłębianie kontaktów z naturalnym środowiskiem. Stwarza możliwość kształtowania wrażliwości na przeżywanie piękna przyrody i obcowanie z nią, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec naturalnego środowiska. Poprzez realizację ścieżki ekologicznej pragniemy zaszczepić w naszych wychowankach umiłowanie do środowiska przyrodniczego. Dzieci obserwując najbliższe otoczenie przyrodnicze poznają życie ptaków, żab i roślinność wodną.

Ogólne założenia programu

Program zajęć z edukacji przyrodniczej opracowano w formie zajęć terenowych tzn. ścieżki dydaktyczno- ekologicznej. Zakłada ono poznanie środowiska wodnego- staw, najbliższej okolicy poprzez wyjście w teren, integrację wiedzy z poszczególnych obszarów edukacyjnych oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk występujących w przyrodzie na podstawie obserwacji, eksperymentowania i odkrywania przyrody w ciągu całego roku.
Realizacją założeń ścieżki zajmować się będą dwie nauczycielki prowadzące tą samą grupę, którym bliska jest tematyka.
Tematyka realizowana będzie w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu, podczas spacerów i wycieczek.
Proponowany program ścieżki edukacyjnej będzie realizowany poprzez model rozbieżny. Proponowane tematy będą realizowane z obszarów edukacyjnych w wybranym przez nauczycielki terminie.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Renata Baran
mgr Grażyna Jagła
Przedszkole nr 8 w Świeciu


Zaświadczenie onlinenumer online: 120 gości

reklama