Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5280
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Bez Dancyne bryle abo ło bibliotykach

Artykuł napisany gwarą śląską o spotkaniu w bibliotece z pisarzem Krzysztofem Petkiem - autorem książek przygodowo-sensacyjnych dla młodzieży.

Bez bryle widać lepiyj, dycki co śtyry łocy to niy dwa. Kany by niy łobocyć kożdy lobiydzi co jest coraz gorsi s tom kulturom. Abo to dziołchy i chłopcy majom sie kaj łodchamić - stojom kole klopsztangi abo kole hasioków i se klachajom, abo co gorzyj - idom do szynku - bo kaj majom polyź ? Nale s tego to ino sromota a łostuda. Ale u nos, w Mysłowicach, jes inaczy - momy sie czym poasić. Kożdy może piyknie spyndzić czas i cosik kole tego i posztuderować i richtig się nałuczyć. Kożdy cołki beztydziyń może sie przykludzić do naszy piękny bibliotyki. Som tam gryfne dziołchy co poradzom godać po naszymu. Majom tyż poczciwe gymby kerymi sie dycki śmiejom. Na nikogo niy wreszczom ani sie niy gorszom. W tyj bibliotyce som rożniste fajne wichajstry - blank darmo można połoglondać gazety, poszkolić sie na ksionżce, a zimom konsek się łogrzoć.

Łońskiego roku mioł do bibliotyki w Brzezince przyjś pisorz. Mianowoł sie Krzysztof Petek. Ale po przodku wom łopowiym jak beto. Narychtowali my sie - frelki s bibliotyki ciepły se dałerwele i wysztafirowały sie choby na łodpust. Przykludzili sie tyż szkolorze s rechtórkami. Łone sie tyż wysztiglowały, sloły się parfinym aże woniało. Bibliotyka tyż gryfie łobstrojono, landszafty, wszysko na gfanc. Nafolowało sie tego naroda cołko izba ani niy szło wrazić szpyndlika. Zaczyno sie ćmić, a łonego jak ni ma tak ni ma. Godomy se - darymny futer -niy przidzie. Ale terozki dejcie se pozór. Gynał dycki wparzył piykny, mody, wyzgerny gruchlik. Mioł srogo pukeltasza ze rubymi sznorami kero ciep na zol. My mu godomy coby poszoł wek bo mo tu prziś pisorz. Łon godo nom, co jes pisorzym. Zbomoncili my sie. Na pisorza to łon niy beł wiela podany - barzyj na jamanta. Forszterowali my, - co bydzie - jak to pisorz - spaśny, stary purt, glacaty i we brylach. A łon gibko prziszoł szłapcugiym a w tyj wandertaszy mioł taszlampa, ksionżki i inksze klamory do spinaczki. Obleczony beł w szaket i cwiter ate bez ślipsa. Taki ci beł wyzgierny, co baby i dziołchy dostały hercklekotów. Zicnoł se i zaczon łosprowiać, a umiał godać piyknie, richtig jak jakijsik pisorz. Łosprowioł rostomajte godki - aż płaczki nom sie cisły do ślypiów. Pedzioł tyż pora szpasów i wiców - pochichrali my sie i beło galanto. Nikt sie niy szterowoł bo tak fajnie godoł. Potym skalił nom pora ksionżek i nabazgroł pisokiym w nich cosik. Hale styknie już tego. Chcecie sami zoboczyć - przydźcie - zaproszomy.

Wasza Danka łod Aleksa Banka

Danuta Korzonek


Zaświadczenie onlinenumer online: 155 gości

reklama