Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5281
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Narzędzia komunikacji public relations (PR)

Biblioteka szkolna, jak każda inna instytucja, nie funkcjonuje w oderwaniu od środowiska, lecz podlega wpływom otoczenia - dalszego (np.: ekonomicznego, politycznego, społecznego, prawnego, technologicznego) jak i bliższego. W bliskim otoczeniu biblioteki znajdują się uczniowie i nauczyciele, rodzice uczniów, Rada Rodziców, inne biblioteki, księgarnie itd. Bibliotekę szkolną nie należy postrzegać w oderwaniu od szkoły - stanowi ona, bowiem ze szkołą jeden organizm, całość z jej zadaniami, celami, misją a przede wszystkim z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Narzędzia komunikacji w PR stosowane w bibliotece, w której pracuję (wspólna biblioteka dla szkoły podstawowej i gimnazjum, z wydłużonym czasem pracy od 7.00-17.00):

1. Bezpośrednie rozmowy informacyjne

 • Udział w pracach zespołu samokształceniowego - dzielenie się swoim doświadczeniem, pomysłami, uwagami
 • Przekazywanie koleżankom informacji, wiedzy zdobytej na studiach
 • Informacje na temat nowych zakupów do biblioteki udzielane na zebraniach Rady Pedagogicznej
 • Informacje dotyczące innowacji wprowadzonych w bibliotece (np.: założenie teczek dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, teczek dokumentujących dorobek naszych nauczycieli - prace autorskie itp.)
 • Udział w naradach Rady Pedagogicznej - przedstawienie programu pracy biblioteki, imprez bibliotecznych, czy działalności biblioteki

  2. Tablice informacyjne

 • Gazetki informacyjne na korytarzu i w bibliotece (inf. o czytelnictwie, godz. Wypożyczeń własnej biblioteki oraz bibliotek z okolicy, inf. o nowościach zakupionych do biblioteki, konkursy różnego rodzaju, inf. dotyczące świąt oraz uroczystości, inf. dotyczące akcji przeprowadzanych przez bibliotekę)
 • Skrzynka na odpowiedzi konkursowe
 • Skrzynka na dezyderaty

  3. Gazetka "10-tka", "Gim - plus"

 • Wewnętrzne gazetki redagowane i wydawane przez uczniów (znajdują się tam informacje dotyczące spraw szkoły a więc i biblioteki)

  4. Skrzynki na pomysły

 • Skrzynka na uwagi, pomysły (w bibliotece)

  5. Formy drukowane

 • Biuletyn dla rodziców uczniów z wszelkimi najbardziej istotnymi informacjami
 • Pisanie do prasy lokalnej o imprezach przeprowadzonych w naszych szkołach

  6. Instrumenty sprzyjające w tworzeniu miłej atmosfery pracy

 • Dbałość o żywe rośliny (jest ich bardzo dużo)
 • Dbałość o estetykę i wystrój biblioteki, na co dzień
 • Okazjonalny, szczególny (np.: Andrzejki, Walentynki, wystrój biblioteki zgodny z planowaną imprezą biblioteczną)
 • Podczas narad, szkoleń - poczęstunek na koszt szkoły
 • Okazjonalne częstowanie kawą, herbatą

  7. Celebrowanie świąt

 • Spotkanie opłatkowe z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły
 • Spotkanie opłatkowe z uczniami

  8. Imprezy integracyjne

 • Wyjazdy do teatru, kina (po godzinach pracy lub w wolne dni) pracowników
 • Wyjazdy na wycieczki w Dniu Nauczyciela (ognisko, pieczenie świnki, czy barana, wspólne chodzenie po górach, tańce, śpiewy)
 • Wyjazdy - na obiado-kolacje w Dniu Nauczyciela
 • Wyjazdy - zaproszenia od pracowników posiadających działki w ciekawych miejscach (ognisko, śpiewy, pieczenie kiełbasek)

  Integracje z rodzicami naszych uczniów oraz z mieszkańcami naszej miejscowości:

 • Dzień Europejczyka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Festyn
 • Festiwal Młodych Talentów
 • Śląskie godanie, Gim - godka
 • Coroczny Rajd Szkolny

  9. Imprezy rodzinne

 • Obchodzenie urodzin, imienin, jubileuszy
 • Upominki z okazji narodzin dziecka, ślubu
 • Wiązanki pogrzebowe (dla zmarłych członków rodziny pracowników)

  10. Szkolenia, treningi

 • Szkolenia przeprowadzone przez koleżanki
 • Szkolenia przeprowadzone przez panią dyrektor
 • Szkolenia wyjazdowe będące jednocześnie imprezami integracyjnymi

  11. Spotkania - przyjęcia z osobami z zewnątrz organizacji

 • Spotkania opłatkowe ze sponsorami
 • Spotkania okazjonalne ze sponsorami przy kawie i ciastku
 • Spotkania z władzami, sponsorami, samorządem lokalnym (Dzień Nauczyciela, rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego itp.)

  12. Zebrania pracowników / Seminaria

 • Udział w szkoleniach zewnętrznych
 • Dokształcanie pracowników

  13. Plakaty

 • Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotek

  14. Dni otwarte

 • Dni otwarte dla innych szkół, rodziców, społeczności lokalnej

  Inne narzędzia

  1. BIP (Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta)

 • Na stronie internetowej wszelkie informacje z protokołami z narad Rady Pedagogicznej dotyczące pracy szkoły ( w tym biblioteki). Wszelkie dokumenty i akty tworzone przez szkołę (Regulaminy, Statuty, rozporządzenia itp.)

  2. Telewizja kablowa

 • Pracownik odpowiedzialny]
 • Szkoła od wszystkich pracowników otrzymuje informacje o ich pracy, przeprowadzanych imprezach, wprowadzanych innowacjach, godzinach otwarcia (biblioteka, świetlica szkolna, pedagog, higienistka) dane statystyczne itp. - informacje te wraz ze zdjęciami i prezentacjami umieszczane są w mysłowickiej telewizji kablowej TOYA

  3. Internet

 • Szkoła ma swoją stronę internetową (na bieżąco uzupełnianą), gdzie znajdują się informacje dotyczące całości pracy szkoły (a więc i biblioteki) oraz imprez i uroczystości

  4. Konkursy czytelnicze i literackie (w zależności od rocznic i świąt różnego rodzaju lub innych zapotrzebowań)

  5. Imprezy okolicznościowe

 • Wieczór Wróżb Andrzejkowych
 • Walentynki
 • Wieczornice przy świecach itp.

  6. Współpraca z innymi instytucjami kultury

 • Z biblioteką publiczną (współpraca w zakresie zakupu potrzebnych lektur uzupełnianie się, odsyłanie dzieci po materiały, których nie mamy)
 • Z biblioteką pedagogiczną (wykazy nowości pedagogicznych, wykazy tematyczne wg zapotrzebowań)
 • Z ośrodkiem "Radość" (dzieci niepełnosprawne) - imprezy dla dzieci, paczki, upominki, integracja
 • Z Wydziałem Ochrony Środowiska (zakupy książek, prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej)

  7. Wystawki

 • Nowości
 • Rocznicowe
 • Tematyczne

  8. Programy ogólnokrajowe i międzynarodowe

 • Program "szkoła z klasą"
 • Program Sokrates Comenius.

  Danuta Korzonek


 • Zaświadczenie online  numer online: 77 gości

  reklama