Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
532
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poczty elektronicznej czar

Praca z tekstem literackim - test polonistyczny sprawdzający umiejętności absolwenta szkoły podstawowej.

Cel badań

Zgodnie ze wskazaniami współczesnej dydaktyki, preferującej kształcenie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, obecny system nauczania wyraźnie kładzie nacisk na umiejętności, wobec których wiedza pełni rolę służebną. Zaliczyć do nich można na pewno umiejętność rozumienia i wykorzystania informacji.

Nowy egzamin kompetencji z przedmiotów humanistycznych niewątpliwie sprawdza, w jaki sposób rozumienie umiejętności czytania było doskonalone i diagnozowane na poszczególnych etapach nauki.

Wiarygodnym narzędziem ewaluacji procesu dydaktycznego jest pomiar dydaktyczny.

Do badań wybrałyśmy tekst Doroty Gut: "Poczty elektronicznej czar", tworząc test przeznaczony dla uczniów klasy I gimnazjum. Przedmiotem analizy uczyniłyśmy atrakcyjny dla uczniów tekst popularnonaukowy na temat jednego z największych wynalazków XX wieku. Starałyśmy się urozmaicić pytania tak, by pomiar dał nam jak najszerszą wiedzę na temat aktualnego poziomu umiejętności językowych oraz stopnia rozumienia czytanego przez ucznia tekstu. Mając na uwadze ciągłość kształcenia polonistycznego i kompetencje, jakie powinien wynieść uczeń z pierwszego etapu edukacji, test ten może służyć do wstępnej diagnozy osiągnięć ucznia przed jego dalszą nauką w gimnazjum.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Janaszkiewicz
Anna Połońska
Zespół Szkół nr 9 - Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy


Zaświadczenie onlinenumer online: 168 gości

reklama