Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5543
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Krojenie żakietu

Konspekt zajęć praktycznych w zawodzie krawiec.

Klasa III - krawiec (ilość osób - 14)
Rok szkolny: 2008/2009
Przedmiot: Zajęcia praktyczne
Jednostka metodyczna: 65 godzin, temat: Szycie żakietu
Temat jednostki lekcyjnej: krojenie żakietu
Czas trwania zajęć: 5 godzin.

1. Cele lekcji

a) poznawczy: zapoznanie się z maszynami krojczymi i prawidłowym układem poszczególnych elementów oraz wzorników na tkaninie.
b) kształcący: utrwalenie poznanych sposobów układu szablonów. Nabycie umiejętności krojenia różnych rodzajów tkanin.
c) wychowawczy: uczeń ponosi odpowiedzialność za krojenie, nabiera nawyk utrzymania w czystości swojego stanowiska pracy.

2. Metody nauczania:

a) metoda objaśnieniowa - nauczyciel wprowadza uczniów do tematu, omawia, nawiązuje do poznanych treści na wcześniejszych lekcjach.
b) metoda ćwiczeniowa - uczeń sam przystępuje do układu szablonów i krojenia.
c) metoda pracy z dokumentacją - uczeń umie czytać ze zrozumieniem i stosować dokumentację Techniczno - technologiczną i z PN do zadania.
d) metoda pokazu - prezentacja układu szablonów w odpowiednim programie komputerowym.

3. Środki dydaktyczne:

Szablony, DDT, czasopisma "Burda", "Twój Styl", "Avanti", wyd. "Burda" Gotowa sztuka żakietu, płyta CD z programem komputerowym, przybory: szpilki, taśma krawiecka, kreda, linija, nożyce krojcze lub inne urządzenie krojcze.

4. Układ lekcji:

a) sprawdzenie listy obecności
b) zapisanie tematu lekcji oraz lekcyjnych czynności na tablicy.

Instruktaż wstępny:
- omówienie i pokaz sztuki
- omówienie odpowiednich przyborów do krojenia i sposobu posługwania się nimi
- pokaz prawidłowego ułożenia materiału i szablonów na materiale
- prawidłowy rozkrój materiału.

Instruktaż bieżący:
- praca ćwiczeniowa i pokazowa z nauczycielem
- indywidualna praca uczniów pod nadzorem nauczyciela
- sprawdzenie przez nauczyciela pracy ucznia przed i po krojeniu.

Podsumowanie zajęć:

Instruktaż końcowy:
- podsumowanie lekcji: chronologiczne zapisanie wykonanej pracy do zeszytu; omówienie powstałych trudności czy błędów przy krojeniu i ich weryfikacja; sprawdzenie prawidłowości oznaczeń punktów montażowych i właściwego zwymiarowania;
- przygotowanie uczniów do dalszego etapu tej jednostki tematycznej
- sprzątanie stanowisk pracy.

mgr Jarosława Bulandra
Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie


Zaświadczenie onlinenumer online: 59 gości

reklama