Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5787
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Internat - jako placówka opiekuńczo-wychowawcza w ujęciu teoretycznym

Internat szkolny (przyszkolny) to placówka opiekuńczo-wychowawcza związana organizacyjnie z określoną szkołą. Współczesne internaty występują także jako internaty międzyszkolne, przeznaczone dla uczniów różnych szkół, znajdujących się w tej samej miejscowości, niezależne organizacyjnie od żadnej z nich, które określa się mianem burs.

Internaty jako instytucje opiekuńczo-wychowawcze wykształciły się w społeczeństwach, tworząc trwałe układy kulturowe i strukturalne. Zajmują się rozwiązywaniem problemów opieki wychowawczej i socjalnej, stwarzają wychowankom warunki rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturowego. W wielu szkolnych internatach stworzono wychowankom odpowiednie warunki egzystencji, uczenia się w wybranych szkołach, rozwijania zdolności, zachowania zdrowia, poczucia bezpieczeństwa oraz kompensacji braków i niedostatków wyniesionych ze środowisk rodzinnych, często upośledzonych ekonomicznie, społecznie i kulturowo. Internaty stwarzają nie tylko edukacyjne szanse młodzieży zamieszkałej poza siedzibami szkół, ale są także ośrodkami inkulturyzacji, a także przygotowania wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Sieczak
Internat przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich
w Ostrołęce


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama