Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5994
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Figury płaskie na drugim etapie edukacyjnym

Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole między innymi dlatego, że służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważnym celem edukacyjnym w szkole podstawowej jest osiągnięcie przez uczniów sprawności rachunkowej - jej brak może uniemożliwić realizację pozostałych celów edukacyjnych. Sprawdzanie i doskonalenie sprawności rachunkowej może następować przy każdej okazji, także przy omawianiu tematów dotyczących geometrii.

Prezentowana praca poświęcona jest właśnie wybranym zagadnieniom z zakresu geometrii starszych klas szkoły podstawowej. Początek pracy dotyczy wprowadzenia w tajniki treści z geometrii wynikające z podstaw programowych, opisu kształtowania pojęć geometrycznych i przedstawienia osiągnięć uczniów z geometrii po ukończeniu kl. IV, V i VI szkoły podstawowej. W pracy zamieszczono charakterystykę najważniejszych pojęć geometrycznych takich jak: punkt, odcinek, prosta, kąt, które w dalszych rozdziałach pracy doprowadzają nas do krótkiej charakterystyki trójkątów i czworokątów.

Oddzielny rozdział pracy poświęcony został na prezentację kilku ciekawych gier dydaktycznych, które dodatkowo uatrakcyjniają lekcje matematyki i zachęcają uczniów do działania.

Kończąc rozważania na temat figur geometrycznych możemy zapoznać się z kilkoma wybranymi scenariuszami zajęć.

Pragnę podkreślić, iż uczniowie na ogół bardzo lubią geometrię. Wymaga ona odmiennej aktywności i dzięki temu często stwarza słabszym uczniom okazję do zrekompensowania niepowodzeń, a nawet osiągania sukcesów.

(...)

Do pobrania rozdział zawierający przykładowe scenariusze lekcji...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Pełna, obszerna praca...

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Lilianna Ziajka
Szkoła Podstawowa
w Dulowej


Zaświadczenie onlinenumer online: 111 gości

reklama