Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6136
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sprawozdanie z realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas"

Przedszkole Publiczne w Urzędowie w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiło do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Kraśniku.

Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie podczas zebrania grupowego. Wówczas rodzice i opiekunowie podpisali kontakt deklarujący jednoznacznie: niepalenie papierosów przy dziecku oraz dawanie wsparcia dziecku w sytuacjach gdy chce ono unikać zadymionych pomieszczeń. Rodzice zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki pomogły stwierdzić: ile osób pali przy dziecku, w jakim stopniu dzieci są narażone na bierne palenie, czy rodzice są świadomi zagrożenia płynącego z palenia papierosów.

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

- co i dlaczego dymi,
-jak sie czuję, kiedy dymi papieros,
-co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
-jak unikać dymu papierosowego,
-nie pal przy mnie.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki żródła dymu, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny.

W ramach realizacji zagadnień z programu, został zorganizowany przez nauczycielki naszego przedszkola kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów oraz konkurs plastyczny.

Rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce antynikotynowej "Skutki palenia". Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu i narażania dzieci na bierne wdychanie dymu. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu.

Prace plastyczne konkursowe jak i te, wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych,zostały zaprezentowane na wystawie w ZOZ w Urzędowie, promując zdrowy tryb życia.

W grupach dzieci przy pomocy nauczycielek wykonały plakaty i ulotki, które zostały wykorzystane podczas przemarszu antynikotynowego ulicami Urzędowa. Dzieci rozdawały ulotki, skandowały hasła, zachęcając przy tym mieszkańców do zerwania z nałogiem.

Podczas uroczystości Dnia Rodziny przedszkolaki odegrały scenki o tematyce antynikotynowej, śpiewały piosenki, zachęcały poprzez swój wyraz artystyczny do badań profilaktycznych swoich rodziców, dbania o zdrowie i zerwanie z nałogiem.

Ostatnią formą było przedstawienie sprawozdania rodzicom oraz podziękowania za współpracę podczas realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas".

Izabela Kolasa
Przedszkole Publiczne
w Urzędowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 99 gości

reklama