Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6161
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zjawiska zachodzące we współczesnej rodzinie i jej funkcje

Już od pokoleń wiadomo że rodzina jest najmniejszą i jednocześnie podstawową grupą społeczną złożoną z małżonków dzieci i ogółu krewnych każdego z małżonków. Rodzina spełnia wiele funkcji. Najważniejsze podstawowe funkcje to: biologiczna-prokreacyjna i seksualna, ekonomiczna-materialna zabezpieczająca byt, psychiczna funkcja emocjonalno-ekspresyjna (zapewnienie jednostce podstawowych potrzeb emocjonalnych możliwość ich wyrażania) oraz zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa i miłości, oraz społeczna socjalizacyjna. Zazwyczaj jako rodzinę rozumie się dwójkę partnerów i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzinę określa się jako nuklearną (w genealogii to rodzina mała), gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa (wspólne zamieszkiwanie, wspólnota interesów, wspólny budżet gospodarstwa). Jednak tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się stopniować pokrewieństwo lub powinowactwo. Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od rodziny małej nazywa ją się rodziną wielką). Rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem stanowiący rodzinę niepełną jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny w tym także nieformalny konkubinat. Sam fakt zamieszkania razem może klasyfikować pewną grupę ludzi jako rodzinę. W trakcie dziejów występowały w różnych kulturach rozmaite typy rodzin. Kryteria ich klasyfikacji mogą być różnorakie. Do pierwszego, podstawowego podziału należy ilość partnerów (współmałżonków). Z tego punktu widzenia możemy wyróżnić dwa rodzaje związków: monogamiczny (dwoje partnerów) i poligamiczny (większa ilość partnerów). Drugim kryterium podziału jest zakres wybierania małżonków. Jeśli małżeństwo zawierane jest w obrębie jednej własnej zbiorowości mówimy o małżeństwie endogamicznym.

(...)

Pełny artykuł...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Elżbieta Awsiukiewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 297 gości

reklama