Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6188
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Oddziaływania wychowawcze oparte na wzmocnieniu zewnętrznym

Jednostka ludzka w toku rozwoju kształtuje swą osobowość pod wpływem działania różnorodnych czynników. Aby kształtowanie to przebiegało w sposób prawidłowy niezbędne jest jednak poddanie psychiki człowieka również świadomemu i celowemu oddziaływaniu, zwanemu wychowawczym. Przez wychowanie rozumiemy wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych pożądanych zmian w osobowościach ludzi. Proces wychowania polega zatem na wyodrębnieniu konkretnych dyspozycji, które należy kształtować w wychowanku, stwarzaniu sytuacji umożliwiających wywołanie u niego pożądanych wychowawczo form aktywności oraz pobudzaniu go w poszczególnych sytuacjach do ich wyboru. W zależności od obranych celów wychowawczych oraz sytuacji, w których oddziaływanie wychowawcze zachodzi, wychowawca podejmuje szereg określonych czynności, które to mają stanowić środek realizacji sprecyzowanych wcześniej względem wychowanka założeń. Może on oddziaływać np. poprzez przykład własny lub podając za wzór inne osoby, poprzez przekonywanie, przyswajanie wychowankowi norm moralnych, itd. Spośród różnych metod wychowania można wyszczególnić i te, które opierają się na wzmocnieniu zewnętrznym, w szczególności zaś dotyczą systemu kar i nagród. Niniejsza praca ma za zadanie przyjrzenie się właśnie tej z form wpływu na osobowość ludzką.

(...)

Pełny artykuł...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Marta Sławińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 114 gości

reklama