Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6379
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Inspiracje twórczości plastycznej dziecka w przedszkolu

Podstawowym czynnikiem w rozwijaniu ekspresji plastycznej dziecka jest systematyczna i ciągła inspiracja jego twórczości plastycznej. Źródłem tej inspiracji są zabawy i zajęcia organizowane przez nauczyciela. Nauczyciel, mając na celu wielostronny i harmonijny rozwój osobowości dziecka powinien tak łączyć zajęcia i zabawy, by inspiracja twórczości plastycznej mająca swe źródło w tych zabawach szła w parze z intelektualnym i emocjonalno-uczuciowym rozwojem dziecka.

Zajęcia i zabawy inspirują dzieci, pobudzają chęć badania i dokonywania doświadczeń. Organizowanie przez nauczyciela zabaw zespołowych, jak zbiorowe malowanie, rysowanie bądź tez formowanie kompozycji przestrzennych według własnych upodobań i pomysłów, angażuje dziecko emocjonalnie, zachęca do współdziałania z innymi dziećmi. Wytwory ekspresji plastycznej dziecka, będące wynikiem jego pracy mogą Stanowic zachętę do dalszych tego typu zabaw i zajęć w przedszkolu, a nawet mogą stać się przedmiotem zabawy.

Organizowanie i kierowanie zabaw i zajęć polegających na czynnym kontakcie dziecka z przyrodą, jest jedną z wielu możliwości inspirowania twórczości dziecka. Przeżycia dziecka obcującego ze zjawiskami pogłębiają się i wzbogacają najsilniej wtedy gdy dziecko odbiera je wszystkimi zmysłami np. obserwując kwiat dotyka jego płatków, zachwyci się jego kolorami, urodą, poczuje jego zapach.

Zjawiska natury nowe i niezwykłe dla dziecka, wyróżniające się żywym kolorem, nieznanym kształtem, budzą w nim wielkie zainteresowanie. Obserwowanie zwierząt, ptaków, owadów, zwyczajów, cech charakterystycznych, jak kształt, kolor, wywiera na dziecko silne wrażenie. Te przeżycia i doświadczenia rozwijają spostrzegawczość dziecka i wzbogacają jego wiedzę o zjawiskach przyrody, jednocześnie pogłębiając doznawanie natury wizualnej, dotykowej.

Również wycieczki mające na celu zapoznanie dzieci z życiem miasta, osiedla, oddziałują pobudzająco na wyobraźnię dziecka. Architektura domów, rytm okien, ruch uliczny, bogata kolorystyka i ilość reklam - wszystko to intensyfikuje przeżycia dziecka, stając się bodźcem do wyrażania doznań środkami rysunkowymi, bądź tez za pomocą barwy lub formy przestrzennej.

Wyobraźnia plastyczna u dzieci w przedszkolu inspirowana jest i rozwijana w nie mniejszym stopniu, poprzez bajki, baśnie, opowiadania np. o treści bliskiej dziecku, dotyczącej rzeczy znanych mu dobrze z doświadczenia. Dziecko ilustrując na zajęciach plastycznych, to co je poruszyło, zaciekawiło, zaangażowało emocjonalnie pobudza swoją twórczą wyobraźnię. Jest twórcą, który ma niepowtarzalny zmysł, projekt w swoim umyśle i sposób w jaki zostanie on przeniesiony na papier.

Zajęcia muzyczne w przedszkolu, słuchanie muzyki i zabawa, w trakcie, której dziecko śpiewa, wyraża emocjonalnie treść utworu muzycznego gestem, ruchem całego ciała, improwizuje melodie i słowa lub tańczy, rozwijają aktywność dziecka i inspirują jego ekspresje plastyczną. Aby uzyskać jak największy efekt w zakresie inspiracji twórczości przez muzykę nauczyciel organizuje zajęcia plastyczne, których tematem są przeżycia dzieci podczas słuchania utworów słowno muzycznych. Dziecko wyrażając formą plastyczną treść krótkich instrumentalnych utworów muzycznych, kojarzy sobie muzykę ze zjawiskami w rzeczywistości albo przedstawiają je abstrakcyjnie.

Również rzeźba, grafika, tkanina artystyczna i architektura jak i inne dyscypliny współczesnej sztuki działają twórczo na dziecko i inspirują jego wyobraźnie plastyczną.

Istnieje wielka różnorodność zabaw i zajęć inspirujących twórczość plastyczna dzieci. Pod wpływem pracy dydaktyczno-wychowawczej dziecko stopniowo zdobywa nowe umiejętności i wzbogaca swoje możliwości twórcze.

Małgorzata Brzezińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 133 gości

reklama