Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6448
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kwaśne deszcze - przyczyny występowania oraz ich wpływ na środowisko

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki, tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejsze kwasu siarkowego (VI) oraz kwasu azotowego (V).

Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, np., czynnych wulkanów, jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego.

Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.

Kwaśne deszcze padają często w krajach, które nie są odpowiedzialne za ich powstawanie. Szkodliwe gazy mogą być bowiem przenoszone przez wiatr setki, a nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia i wywołać niebezpieczne opady w rejonie wolnym od ekologicznych zagrożeń. Dla kwaśnych deszczów nie istnieją żadne granice. Do ich powstawania przyczyniają się głównie Stany Zjednoczone oraz Europa.

Wszędzie można zobaczyć skutki niosących zanieczyszczenia opadów w postaci martwych lub obumierających lasów. Skutki kwaśnych deszczów widać wyraźnie na zboczach gór, tam bowiem dolne warstwy chmur stykają się z roślinnością. Są one widoczne również w Polsce - na przykład w lasach porastających Karkonosze i Góry Izerskie. Poziom zanieczyszczenia najłatwiej ocenić obserwując porosty. Różne gatunki porostów wykazują różną wrażliwość na zanieczyszczenia środowiska. Dlatego obecność danego gatunku i brak innego jest ważną informacją o stanie środowiska naturalnego w danym miejscu. Kwaśne deszcze powodują też zakwaszanie wód powierzchniowych. Szczególnie narażone są strumienie, rzeki i jeziora na terenach zalesionych. Badania wykazały, że przy współczynniku pH równym 5,4 przestają rozmnażać się ryby. Szkodliwe gazy spowodowały śmierć milionów łososi i pstrągów w tysiącach szwedzkich jezior. Prowadzą również do zakwaszania gleb, w których uwalnia się toksyczny glin i następuje wymywania substancji toksycznych. Kwaśnego deszczu nie można gołym okiem odróżnić od zwykłych opadów, ale jego skutki w środowisku naturalnym można łatwo zauważyć. Pojawia się tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnych, w wyniku czego do atmosfery przedostają się węglowodory.

Ewelina Sacała


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama