Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
66
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Klasyfikacja wielościanów

Konspekt w trzeciej klasie gimnazjum

Temat: Klasyfikacja wielościanów

Cel poznawczy: zapoznanie z pojęciem wielościan, utrwalenie pojęć: graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy, ostrosłup, ostrosłup prawidłowy.

Cel kształcący: kształcenie wyobraźni przestrzennej, kształcenie umiejętności logicznego wyciągania wniosków.

Cel wychowawczy: kształcenie zdolności do koncentracji uwagi i zdyscyplinowania podczas ćwiczeń praktycznych.

Metoda: praktyczna, poszukująca, oparta na dyskusji z uczniami.

Forma: praca z całą klasą, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: modele wielościanu, przedmioty mające kształt wielościanów, patyczki, plastelina, plansze.

Przebieg lekcji

1. Wstępne czynności organizacyjne
2. Kontrola pracy domowej.
Uczniowie prezentują przyniesione, wykonane przez siebie modele brył przestrzennych.
3. Pogadanka wstępna.
Na dzisiejszej lekcji omówimy znane już wam z poprzednich lat bryły przestrzenne i poznamy nowe. Zobaczymy jakie cechy je łączą a jakie dzielą. Zapiszemy teraz temat, który w pełni zrozumiecie w toku dzisiejszej lekcji.
Nauczyciel zapisuje temat lekcji.
4. Opracowanie treści lekcji
Uczniowie dzielą się na grupy (przy pomocy nauczyciela)
- jedna grupa wybiera modele graniastosłupów
- druga grupa wybiera modele ostrosłupów
Przedstawiciel pierwszej grupy przypomina definicję graniastosłupa prostego i graniastosłupa prawidłowego.
Przedstawiciel drugiej grupy przypomina definicję ostrosłupa i ostrosłupa foremnego.
Uczniowie, pracując w grupach wypełniają tabelki i przypominają na tablicy.

Gr. 1

Gr. 2

Nauczyciel pokazuje kilka modeli innych wielościanów a uczniowie wyszukują podobieństwa z graniastosłupami i ostrosłupami
- składają się z wielokątów
- można w nich wyróżnić ściany, krawędzie, wierzchołki.
Dyskusja z uczniami, dlaczego tych modeli nie można zaliczyć ani do graniastosłupów, ani do ostrosłupów.
Sformułowanie wniosku: to są wielościany.
Wielościan to bryła geometryczna ograniczona wielokątami( leżącymi w różnych płaszczyznach) ułożonymi w taki sposób , że każdy bok wielokąta jest wspólnym bokiem dwóch wielokątów.

Uczniowie w grupach dwuosobowych budują z patyczków i plasteliny szkielet wielościanu, który nie jest graniastosłupem ani ostrosłupem i prezentują swój model.

5. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie przy pomocy nauczyciela sporządzają na planszy graf ilustrujący odkryte zależności.

6. Zadanie pracy domowej.
Zaprojektuj siatkę wielościanu, który nie jest ani graniastosłupem ani ostrosłupem. Wykonaj model.

Czesława Liszka
Gimnazjum Publiczne w Piwodzie


Zaświadczenie onlinenumer online: 149 gości

reklama