Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6659
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nauczyciel, wychowawca i rodzic - jeden cel wspólne dobro - dziecko

W pracy wychowawczej należy zmierzać do sprawnego, efektywnego i skutecznego działania. W procesie kształcenia nauczyciel samoistnie staje się wychowawcą, ma on być zarazem opiekunem, powiernikiem, mistrzem, nośnikiem pewnych wartości, człowiekiem potrafiącym wspomóc, zauważyć kłopoty i trudności uczniów, umieć kierować grupą, a zarazem nawiązać indywidualne kontakty. Powinien on być człowiekiem posiadającym o swoich uczniach wiedzę umożliwiającą niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Wychowawcy powinni być przyjaciółmi dzieci, zapewnić im poczucie stabilności, zrozumienie w rozwiązywaniu problemów na każdym etapie edukacji.
W trudnych przypadkach może pomóc psycholog czy pedagog szkolny, ale przede wszystkim wychowawcy powinni być ludźmi, którzy są doradcami aktywnymi, odpowiedzialnymi za stworzenie odpowiedniej atmosfery przy kształtowaniu środowiska szkolnego.

Być dobrym wychowawcą oznacza pracować nie tylko skutecznie z uczniami, lecz także nad samym sobą.
Ilu uczniów - tyle osobowości, każda inna i niepowtarzalna cechująca się innym temperamentem, zachowaniami, problemami, sposobem wyrażania zarówno pozytywnych jak i negatywnych emocji.
Z każdą jednostką ludzką należy pracować inaczej, w zależności od charakteru i potrzeb, i to właśnie zadaniem wychowawcy jest dostrzeżenie tych potrzeb i dobranie takich środków i metod, by praca przyniosła oczekiwany efekt.

Oczywiście priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny. Tu przede wszystkim kształtuje się jego charakter, dziedziczone są doświadczenia, przekazywany system wartości.
Rola szkoły, choć drugoplanowa, pozostaje niezastąpiona pod pewnymi względami. To właśnie szkoła dzięki istnieniu zbiorowości uczniowskiej ma możliwość wprowadzania dziecka w tajniki życia społecznego.

" Szkoła powinna zapewnic każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich...".
Zapis ten został umieszczony w części wstępnej "Ustawy o systemie oświaty" z dnia 7.IX.1991 roku i określa nadrzędny cel polskiej szkoły.
Uznaje szkołę jako instytucję wychowawczą, której obowiązkiem jest dbać o pełny rozwój człowieka.
Jednak sam nauczyciel - wychowawca nie jest w stanie zrobić nic, jeśli nie będzie miał wsparcia ze strony rodziców i opiekunów.
To jednak oni stanowią główny autorytet i wzór do naśladowania dla dzieci. Jeśli model wychowawczy rodzica będzie prawidłowy i odpowiadający modelowi wychowawczemu nauczyciela, wtedy efekt na pewno będzie pozytywny.
Jeśli rodzice będą współpracować z pedagogami, będą przekazywać te same wartości i darzyć się wzajemnie szacunkiem, wtedy sukces ma duże szanse.

Jeśli dzieci nie są "rozdarte" między różnymi opiniami rodzica i nauczyciela, jeśli są otoczone szacunkiem, gdy dorośli okazują cierpliwość oraz jasność zasad postępowania, zamiast wzajemnego obwiniania, zawstydzania i irytacji, wówczas wzmacnia się u uczniów poczucie własnej wartości.

Dlatego tak ważne jest porozumienie środowisk, w jakich wychowują się dzieci, w tym przypadku domu rodzinnego i szkoły.

Literatura:

 • Diane Tillman, Pilar Quora Colombina "Wychowanie w duchu wartości" - Przewodnik WSiP
 • Diane Tillman, Diana Hsu "Wchodzenie w świat" WSiP
 • Bogusław Śliwerski "Program wychowawczy szkoły" WSiP
 • Robert Fisher "Uczymy jak myśleć" WSiP

  Agnieszka Placzke
  Szkoła Podstawowa nr 2
  w Zduńskiej Woli


 • Zaświadczenie online  numer online: 61 gości

  reklama