Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7116
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Klasa jako struktura formalna i nieformalna

(...)
Oblicze społeczne klasy kształtuje się pod wpływem spontanicznej aktywności społecznej dzieci. Szkoła staje się wkrótce dla dzieci ważnym środowiskiem wychowawczym, w którym nawiązuje ono takie lub inne stosunki społeczne, uczy się współżycia w grupie i rozwija osobowość.

Wkrótce ta celowa formalna grupa społeczna, jaką jest klasa szkolna w trakcie swego istnienia szybko przeobraża się w grupę celową nieformalną.

Klasa staje się zatem grupą o podwójnej strukturze: formalnej i nieformalnej.


REKLAMA

Granice miedzy grupami nieformalnymi a formalnymi są dość płynne; grupy nieformalne mają w mniejszym lub większym stopniu elementy formalne, np. określoną strukturę organizacyjną, a grupy formalne często zawierają element więzi osobistej tworzącej się w wyniku zżycia członków w toku wspólnie wykonywanej pracy.

Grupa wywiera wpływ na członków. Członek grupy jest częścią składową jej struktury. Znajomość struktury grupy jest niezbędna, jeśli chcemy skutecznie nią kierować. Praca z klasą polega bowiem na takim organizowaniu grupy i toczącego się w niej życia, by ta organizacja w najwyższym stopniu sprzyjała realizacji zadań wychowawczych, to znaczy rozwijaniu pożądanych cech osobowości uczniów.
(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 74 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Marta Karczewska
Szkoła Podstawowa nr 84
w Warszawie


Zaświadczenie onlinenumer online: 61 gości

reklama