Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
743
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Integracja muzyki z plastyką na podstawie polskich tańców narodowych

Wprowadzenie w życie reformy oświatowej w istotny sposób wpłynęło na kształt obowiązujących w szkole przedmiotów artystycznych. Treści muzyki i plastyki stały się podstawą do utworzenia nowego przedmiotu - SZTUKA.

Jednym z istotniejszych założeń tego przedmiotu jest przekazywanie uczniom tradycji narodowych - polskie obrzędy i obyczaje ludowe, stroje ludowe, polskie tańce narodowe. Uczniowie poznają również piosenki, stroje, tańce ludowe i inne przejawy sztuki ludowej naszych najbliższych sąsiadów oraz mniejszości narodowych. Poszczególne tematy stopniowo wprowadza się i poszerza ich zakres na lekcjach, począwszy od klas najniższych szkoły podstawowej aż do klas najwyższych gimnazjalnych. Dzieci poznają proste układy ruchowe do wybranych tańców, np. krakowiak, kujawiak, polonez, oberek i mazur. Wiadomości i umiejętności uczniów w każdej następnej klasie są rozwijane i poszerzane.

Celem niniejszej pracy było zebranie i przedstawienie w jednym opracowaniu większego zakresu wiadomości na temat polskich tańców narodowych i strojów regionalnych, przybliżenie sylwetek wybranych kompozytorów polskich, którzy wprowadzili wiele ludowego żywiołu do muzyki narodowej oraz opracowanie i podanie propozycji lekcji sztuki dla ogólnokształcącej szkoły podstawowej, której głównym tematem jest strój i taniec krakowski.

Całość pracy kończy propozycja repertuaru do słuchania i śpiewania na lekcjach w klasach IV- VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Są to utwory wybitnych kompozytorów polskich, którzy tworzyli muzykę o charakterze polskich tańców narodowych oraz piosenki do nauki śpiewania posiadające cechy poloneza, mazurka, oberka, kujawiaka, krakowiaka.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Arleta Sierszulska
Szkoła Podstawowa w Pępowie
Szkoła Filialna w Siedlcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 134 gości

reklama