Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7517
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Osobowość jako przedmiot oddziaływań wychowawczych

Osobowość jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Pojęcie osobowości człowieka jest zagadnieniem, które od dawna stanowi przedmiot badań poszczególnych kierunków nauki, który każdy stara się zdefiniować ją z własnego punktu widzenia. Na ogół jednak badacze zgadzają się, że osobowość jest cechą nadrzędną, ukierunkowującą zachowanie.

I tak istnieją próby opisania osobowości z biologicznego punktu widzenia, gdzie uwypukla się działanie czynników wrodzonych. Osobowość traktowana jest jako zespół cech psychicznych i fizycznych. Cechy te, a raczej ich zadatki, przekazywane są dzieciom przez rodziców drogą dziedziczności. A to czy te cechy się rozwiną zależy wyłącznie od środowiska. Z nurtu biologicznego wywodzą się także teorie, które zakładają, że dynamiczne siły osobowości mają swe źródło w popędach i instynktach. W myśl tej teorii człowiek jest niewolnikiem swych popędów i tylko one wyznaczają jego zachowanie. Środowisko jedynie może utrudniać lub ułatwiać zaspokajanie tych dążeń.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 124 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Magdalena Łupaczewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 149 gości

reklama