Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7579
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Współczesne czasy charakteryzuje wciąż zwiększający się zakres wiedzy niezbędnej do opanowania przez człowieka. Wynika to ze wzrastającego nieustannie tempa rozwoju i nauki. W tej skomplikowanej sytuacji pedagodzy dążą do takiej organizacji procesu nauczania, aby uczyć skuteczniej, efektowniej. Trwają, więc liczne badania nad nowymi metodami kształcenia, modernizuje się środki dydaktyczne, poszukuje się skuteczniejszych form organizacji pracy z dziećmi.


REKLAMA

Jedną ze szczególnie polecanych współcześnie metod nauczania - uczenia się, sprzyjających organizowaniu wielostronnej i wieloczynnościowej aktywności i prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, są gry i zabawy dydaktyczne. Ich wykorzystanie w procesie rozwoju i kształcenia pozwala na stymulowanie aktywnych i twórczych postaw uczniów, stwarzanie sytuacji zachęcających do wytwarzania nowych, własnych, oryginalnych pomysłów, do rozwiązywania różnych problemów i zadań. Energia wyzwalana w czasie zabawy pozwala kierować przechodzeniem od aktywności w czasie zabawy do wyżej zorganizowanych procesów niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka.

Każdy człowiek rozwija się dzięki podejmowanej przez siebie aktywności, która uważana jest za niezbędny wyznacznik procesów rozwojowych, za determinant, bez którego ów rozwój nie mógłby w ogóle dokonywać się i przebiegać. Aktywność może przejawiać się w postaci różnorodnych form. Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Zabawa, w różnych jej odmianach jest dominującą formą działalności dzieci oraz przejawem ich aktywności i pasji działania. Jest ona, obok nauki i pracy, składową częścią życia człowieka w jego osobniczym rozwoju. Występuje w całym życiu człowieka. Zajmuje czołowe miejsce w procesie wzrastania i przygotowania człowieka do życia, a potem do pracy.

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 117 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Aneta Krzyżanowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 69 gości

reklama