Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
777
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czytelniczy konkurs międzyszkolny pt.: "Świat powieści Małgorzaty Musierowicz"

Od kilku już lat przeprowadzam w bibliotece szkolnej konkurs dotyczący znajomości życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Powieści tej autorki prezentują duże walory wychowawcze, prezentują filozofię życia "BYĆ" a nie "MIEĆ". Mają pogodny i optymistyczny klimat. Są chętnie czytane przez młodszych i starszych czytelników.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z powieściami M. Musierowicz.
2. Wykorzystywanie utworów literackich do pobudzania wyobraźni literackiej, plastycznej i teatralnej uczniów.
3. Integracja uczniów w toku przygotowywania do konkursu i w trakcie jego trwania.
4. Przygotowywanie do publicznych wystąpień.
5. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka.

Osiągnięte efekty:

Zainspirowani treścią powieści uczniowie przygotowują i przedstawiają:

1. Wybrane przez siebie scenki, do których dobierają odpowiednie rekwizyty i przebrania. Wykonania stoją na wysokim poziomie i dostarczają nowych wrażeń nie tylko publiczności, ale i jury.
2. Inscenizowane wywiady z autorką stanowią pierwsze wprawki dziennikarskie uczniów.
3. Reklamy powieści Małgorzaty Musierowicz w postaci graficznej (plakat) oraz werbalnej. Plakaty zarówno od strony wizualnej jak i zawartości treściowej spełniają stawiane im wymogi. Są wykorzystywane przez bibliotekę w celu propagowania i rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Reklamy ustne mają formę: wierszowaną, rapu, scenki dramatycznej oraz hasła.

Drużyny wykazują się dużą inwencją twórczą.

4. Uczniowie mają również okazję zaprezentować przyniesione przez siebie potrawy, przygotowane na podstawie przepisów zamieszczonych w powieściach M. Musierowicz. W ten sposób przekonują się, że nawet książka beletrystyczna może dostarczyć praktycznych informacji i zainspirować na przykład do twórczości kulinarnej. A wspólna degustacja potraw dodatkowo łączy i integruje ludzi, w tym wypadku uczestników konkursu, publiczność i jury. Konieczność przygotowania potraw w domu, prowokuje do współpracy również rodziców.

Uczniowie przystępując do wykonywania zadań drużynowych, w toku przygotowań oraz w trakcie konkursu, wykazują się odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Mają okazję sprawdzić się występując przed publicznością oraz podnieść poczucie własnej wartości.

Czytając książki M.Musierowicz, a także angażując rodziców do współpracy, uczniowie mają możność przekonać się jak ważną rolę w życiu człowieka pełni rodzina.

Wnioski:

1. Przeprowadzane corocznie konkursy zwiększają zainteresowanie uczniów powieściami M. Musierowicz. Świadczy o tym ilość wypożyczanych książek tej autorki.

2. W dobie szybkiego rozwoju środków multimedialnych powrót do tradycyjnej książki, czytanej dla przyjemności jest wartością samą w sobie.

3. W ramach konkursu następuje większe mobilizowanie młodzieży do działań; a także uświadomienie, że biorą odpowiedzialność za zadania, których się podjęli zgłaszając swoje uczestnictwo.

4. W trakcie przygotowań rozwija się umiejętność porządkowania i selekcji informacji, przydatna później w samokształceniu.

Barbara Hoffman-Rękoś
bibliotekarz
Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama