Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7943
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Artystyczna Sztafeta Przedszkolaków

Projekt programu edukacyjnego do realizacji w mieście, dzielnicy, gminie.

Cele programu:

Edukacja estetyczna dzieci najmłodszych poprzez działania artystyczne.
Socjalizacja dzieci najmłodszych poprzez wspólne działania z dziećmi z innych środowisk edukacyjnych.

Wypracowanie nowych form współpracy między nauczycielami przedszkoli.
Wymiana pomysłów i doświadczeń dydaktycznych przy ich realizacji przez nauczycieli przedszkoli.

Wykorzystanie działań programu do stworzenia i poszerzania sieci powiązań i współpracy między placówkami wychowania przedszkolnego i partnerami wspomagającymi realizację programu.


REKLAMA

Integracja środowiska placówek wychowania przedszkolnego w mieście, dzielnicy, gminie.

Kreowanie pozytywnego wizerunku placówek wychowania przedszkolnego i roli jaką pełnią w edukacji kulturalnej dzieci najmłodszych.

Opis Programu:

Program zorganizowany jest w formie sztafety artystycznej łączącej placówki wychowania przedszkolnego w mieście, dzielnicy, gminie.

Sztafetę rozpoczyna wytypowane przedszkole, które przygotowuje artystyczny program sceniczny i prezentuje go jako gość w najbliżej położonym przedszkolu będącym gospodarzem zdarzenia artystycznego.
Dzieci składające wizytę przynoszą ze sobą tubę sztafety z włożoną do środka piłeczką z numerem swojego przedszkola i księgę sztafety z krótkim opisem swojego programu artystycznego. Opis zawiera przebieg pracy nad jego przygotowaniem, wymienia dzieci wykonawców programu i nauczycieli przygotowujących program. Może być opatrzony fotografią z tych przygotowań

Dzieci składające wizytę prezentują swój program artystyczny przedszkolakom gospodarzom spotkania. Po zakończeniu prezentacji dzieci będące widzami wybierają w głosowaniu ten fragment, który najbardziej im się podobał. Może to być piosenka, wierszyk scenka itp.

Wynik głosowania zostaje zapisany w księdze sztafety.
Po zakończeniu części artystycznej dzieci gospodarze spotkania oprowadzają gości po po swoim przedszkolu. Spotkanie kończy wspólna zabawa gości i gospodarzy.

Przyniesiona przez dzieci tuba sztafety i księga sztafety pozostają w przedszkolu gospodarzy, które składa wizytę w następnym najbliższym przedszkolu w oparciu o takie same zasady.

Po zakończeniu sztafety obejmującej wszystkie przedszkola w mieście,dzielnicy, gminie następuje jej uroczyste zakończenie połączone z wręczeniem dyplomów i pokazem wytypowanych przez dzieci fragmentów prezentacji artystycznych.

Sposób realizacji:

Prezentacje artystyczne nie powinny przekraczać czasu 30min.

Ich treść powinna być urozmaicona i zawierać różne formy aktywności artystycznej dzieci.

Dominować powinna ekspresja twórcza dzieci, nawet kosztem poprawności formalnej.

Należy unikać nadmiernie rozbudowanych dekoracji scenicznych oraz zbędnych elementów kostiumu.

Do realizacji programów warto pozyskiwać partnerów zewnętrznych.


REKLAMA

Dzieci uczestniczące w prezentacjach sztafetowych mogą zostać zastąpione przez inne dzieci podczas uroczystego zakończenia sztafety pod warunkiem, że wykonają tę samą pozycję programową.

Dzieci gospodarze same opowiadają dzieciom gościom o swoim przedszkolu

Nauczyciele pełnią rolę wspierającą je w tych rolach.

Zabawę kończącą wizytę animują nauczyciele obydwu przedszkoli.

W poszczególnych przedszkolach program koordynują wytypowani nauczyciele.

Ewaluacja programu:

Program należy ewaluować podczas przygotowań programu artystycznego do wizyty w sąsiednim przedszkolu, wizyty w tym przedszkolu oraz pełnienia roli gospodarza przez przedszkole.

Zebrane w ten sposób informacje i wynikające z nich wnioski mogą okazać się przydatne na każdym etapie realizacji programu oraz dla dalszej pracy z dziećmi również innym uczestnikom programu.

Dlatego po zakończeniu programu należy dokonać jego podsumowania w gronie wszystkich zainteresowanych realizatorów.

mgr Robert Jakubik


Zaświadczenie onlinenumer online: 244 gości

reklama