Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8096
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Od edukacji regionalnej do globalnej

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji regionalnej, europejskiej i globalnej dla klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja regionalna zawsze stanowiła ważny element programu nauczania w kształceniu zintegrowanym. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci poznają zagadnienia związane ze swoja najbliższą okolicą i krajem w którym żyją ale tak naprawdę złożoność i ilość tej wiedzy zależy od nauczyciela prowadzącego i jego zaangażowania w sprawy lokalne.

Głównym źródłem wiedzy ucznia są jego osobiste doświadczenia zdobywane w trakcie poznawczej i twórczej aktywności. Kształcenie więc, opiera się na aktywności dziecka oraz na jego naturalnej ciekawości. Program jest zgodny z założeniami programu edukacji zintegrowanej. Opiera się głównie na doświadczeniu, obserwacji, i związkach emocjonalnych z rodziną, szkołą, rodzinną miejscowością, najbliższą okolicą, regionem, wreszcie Ojczyzną i Europą. W programie edukacji regionalnej zawarte są szczegółowe zagadnienia, metody i formy pracy, metody oceniania, środki i przewidywane osiągnięcia uczniów


REKLAMA

W okresie dyskusji na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się elementy edukacji europejskiej realizowane w ramach zajęć w kształceniu zintegrowanym. Ich ilość niestety nie była i nie jest na tyle duża by móc przekazać uczniom pełny obraz zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii i przygotowanie ich do właściwego pełnienia roli obywatela Europy. Pozostawione to zostało na drugi i trzeci etap kształcenia a tak naprawdę z naciskiem na kształcenie ponadgimnazjalne.

Kolejnym etapem i zagadnieniem, które pojawia się w bardzo minimalnym skrócie w zagadnieniach kształcenia zintegrowanego jest edukacja globalna.

Polska będąc w ramach Unii Europejskiej musi liczyć się z tym, iż spoczywają na niej zadania związane z realizacja Milenijnych Celów Rozwoju. Fakt ten łączy się nie tylko z działalnością Państwa i instytucji do tego powołanych ale także z procesem edukacji młodego pokolenia w tym kierunku.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 20 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Anna Nowak
Anna Przytuła
Joanna Miller


Zaświadczenie onlinenumer online: 134 gości

reklama