Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8156
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Podstawy psychologiczne zabaw tematycznych

Zabawa to charakterystyczna, swoista forma aktywności dziecka, podczas której dziecko uczy się i zdobywa doświadczenie. W trakcie zabawy w dziecku budzą się przezywa emocjonalne, które go aktywizują - rozwijają w nim pomysły. Dziecko trudzi się i wysila, by osiągnąć zamierzony cel.

Zabawa tematyczna odgrywa w rozwoju dziecka rolę bardzo wielostronną. Oddziałuje na:
- rozwój poznawczy,
- na sferę emocjonalno-motywacyjną,
- na kształtowanie osobowości dziecka,
- kształtowanie postawy i poczucia moralnego.


REKLAMA

M. Tyszkowa uporządkowała te różnorodne sfery oddziaływania zabawy na rozwój dziecka w sposób następujący:
- zabawa stanowi tę formę działalności dziecka, dzięki której może ono odtwarzając i przetwarzając treść swoich doświadczeń w świecie realnym, przeżywać je na nowo po wielokroć i poddawać opracowaniu od strony poznawczej, uczuciowej i wartościującej. Dzięki temu możliwe staje się włączenie tych doświadczeń do zasobów pamięci trwałej oraz do systemu psychicznego dziecka.
- zabawa dziecka odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się jego czynności symbolicznych. Odtwarzanie rzeczywistości w zabawie dokonuje się w sposób symboliczny, umowny. Dziecko odtwarza znane sobie przedmioty i zdarzenia przy użyciu przedmiotów zastępczych oraz za pomocą własnych działań na niby. Wprowadza je to w świat czynności symbolicznych w odpowiedzi właściwych dla wewnątrzpsychicznej aktywności człowieka. Przedmiotem tej aktywności jest odbiór, kodowanie i transformacja oraz przekazywanie informacji przy użyciu znaków (symboli) i przenoszonych przez nie znaczeń.
- wydobycie własnych doświadczeń dziecka w świecie realnym na zewnątrz i ich materializacja. Głębsze przeżycia uwalniające napięcia i lęki.
- kształtowanie swojej osobowości w której jest twórcą zabawowej przestrzeni wyobrażeniowej i sprawcą wszystkiego, co się w niej odbywa.
- udział w rozwoju społecznym dziecka czyli przyjmowanie uzgodnionych reguł postępowania, rozdział ról, konwencja dotycząca przestrzeni zabawowej, używanie przedmiotów zastępczych, uczenie negocjacji, współdziałania oraz samodyscypliny.
- sprzyja rozwojowi aktywności twórczej w różnych dziedzinach

Zabawa tematyczna zasługuje na szczególna uwagę, gdyż stanowi ona niezastąpioną formą aktywności zewnętrznej, dzięki której rozwija i wzbogaca wewnątrz psychiczna aktywność dziecka. Aktywność zabawowa jest warunkiem rozwoju poznawczego oraz kształtowania się aparatu psychicznego dziecka. Również decyduje o jego wewnętrznym bogactwie lub jego braku. Aby dziecko mogło się rozwijać musi się bawić.

Bibliografia:
1. M. Tyszkowa, Rola zabawy tematycznej w rozwoju psychiki dziecka, "Wychowanie w Przedszkolu" 1990, nr 2-3

Grażyna Zbierska


Zaświadczenie onlinenumer online: 74 gości

reklama