Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8255
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Indywidualizacja nauki czytania w przedszkolu

Indywidualizacja w wychowaniu oznacza dostosowanie procesu wychowawczego do zróżnicowanych właściwości poszczególnych wychowanków w danej grupie. Znajomość dziecka jest niezbędna w kierowaniu jego rozwojem. Nauczyciel powinien być zorientowany w potrzebach, dążeniach, i właściwościach dziecka oraz osobiście zaangażowany w jego rozwoju.

W przedszkolnej nauce czytania ważne jest rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, by umożliwić mu jak najlepsze opanowanie umiejętności czytania. Dla rozwoju umiejętności czytania według E. Malmquist duże znaczenie ma spokojne tempo i stopniowanie trudności. Nie wolno dopuścić do forsowania tempa nauki, zwłaszcza w stadium elementarnym. Tempo to powinno być stale dopasowane do stopnia rozwoju dojrzałości dzieci oraz ich tempa uczenia się. Każdy szczegół musi być przerobiony gruntownie i z pieczołowitością a metody powinny być dobrze przemyślane.

Umiejętności czytania dzieci opanowują we właściwym dla siebie czasie. Jedne czynią to wcześnie, a inne później w zależności od możliwości poznawczych czy własnych zainteresowań. Dobór odpowiedniej metody nauki czytania ma duże znaczenie. Zastosowanie tej samej metody wobec różnych dzieci prowadzi do uzyskania u każdego z nich innego efektu końcowego. Decydują o tym indywidualne właściwości, predyspozycje i uzdolnienia u dzieci, rozwój ich percepcji wzrokowej, słuchowej czy sfery motorycznej. Często okazuje się, że dziecko samo znajduje dla siebie "metodę nauki czytania" Nauczyciel powinien to uszanować i nie narzucać mu innego sposobu. W nauce czytania najbardziej liczy się efekt, a wiec umiejętności czytania, a nie droga, która ma doprowadzić do tej trudnej umiejętności.


REKLAMA

Zdaniem E. Malmquist "nie ma takiej metody, która jest najlepsza dla wszystkich dzieci, a nawet dla poszczególnego dziecka w różnych okresach nauki". Autorka radzi zachować liberalny stosunek do wyboru określonych metod, który pozwoli tworzyć "metody kombinowań", uwzględniające indywidualne różnice pomiędzy dziećmi i cele stawiane na kolejnych etapach nauki.

Niewątpliwie istotne jest indywidualne potraktowanie czytelnika zwłaszcza na początkowej jego drodze. Nauczyciel w pracy indywidualnej z dzieckiem powinien materiał dydaktyczny dostosować do możliwości dziecka. W pracy indywidualnej nauczyciel powinien dysponować bardzo dużą liczbą gier i ćwiczeń czytelniczych oraz książek dostosowanych do różnych poziomów umiejętności. Materiał dydaktyczny powinien być zróżnicowany, aby pozwalać na pracę indywidualną. W pracy z dzieckiem w zakresie nauki czytania nauczyciel powinien przestrzegać następujące zasady dotyczące ćwiczeń:
- ze względu na wiek dziecka powinny być prowadzone w formie zabawowej,
- powinny być różnorodne, urozmaicone środkami dydaktycznymi,
- nie powinny wydłużać się w czasie, by nie powodowały zmęczenia i zniechęcenia u dzieci,
- powinny być stopniowane pod względem trudności - od najłatwiejszych do najtrudniejszych,
- oparte na działalności dziecka, powinny stwarzać mu warunki do realizacji własnych pomysłów,
- powinny im towarzyszyć próby samokontroli podejmowane przez dziecko,
- ćwiczeniom powinno towarzyszyć rozsądne udzielanie pomocy przez nauczyciela, wykazywanie wyrozumiałości, cierpliwości i życzliwości.

Bibliografia:
1. E. Malmqiust, Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa1982
2. J. Zborowski, Początkowa nauka czytania, Warszawa 1959
3. E. Arciszewska, Indywidualizacja nauki czytania, Wychowanie Przedszkolne, 1998, Zeszyt nr4
4. A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka, Warszawa 1987

mgr Grażyna Zbierska


Zaświadczenie onlinenumer online: 89 gości

reklama