Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
829
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy aktywu bibliotecznego

Książki i czasopisma spełniają w życiu dzieci doniosłą rolę. Obcowanie z nimi poszerza wiedzę o świecie i jest elementarnym przejawem kontaktu z kulturą. Jednak rozumne czytelnictwo nie ogranicza się do poznawania treści utworu literackiego czy dowolnej publikacji. Dostarcza ono także bogactwa przeżyć i refleksji kształtujących nie tylko umysły młodych czytelników, lecz także ich charaktery.

W całości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły biblioteka:

 • Jest centrum informacyjnym dla uczniów i nauczycieli;
 • Wzbogaca i pogłębia wiedzę ucznia;
 • Rozwija jego zainteresowania;
 • Wychowuje.

  Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:
  1. W pracy pedagogicznej z czytelnikami.
  2. W pracach organizacyjno - technicznych (opracowywanie i konserwacja księgozbioru).

  Bibliotekarz zdany wyłącznie na własne siły bez pomocy uczniów niewiele sam może zdziałać. Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany "aktywem bibliotecznym". Działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem, zwiększanie czytelnictwa młodzieży, pogłębianie jakości pracy z książką).

  Program jest przygotowany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej.

  W mojej szkole w aktywie bibliotecznym pracują uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek chętni do pracy społecznej i wykazujący uzdolnienia w dziedzinie rysunku, malarstwa, recytacji i gry aktorskiej.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Bożena Hermanowska
  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku


 • Zaświadczenie online  numer online: 197 gości

  reklama