Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8332
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli języków obcych

Bycie nauczycielem języka obcego nie jest łatwą i prostą sprawą. Po pierwsze, trzeba być takim nauczycielem, który jednocześnie potrafi nauczać, inspirować i zachęcać ucznia, a także osobą do której uczeń w każdej chwili może zgłosić się po pomoc. W każdym przedmiocie nauczyciele popełniają błędy, jednak aby dojść do perfekcji należy przede wszystkim odkryć swoje błędy i zwracać na nie uwagę, a w konsekwencji staniemy się drogowskazami dla naszych uczniów w odkrywaniu ich własnych potrzeb lingwistycznych.

Wśród wielu publikacji pedagogicznych i we własnym warsztacie pracy znalazłam wiele wskazówek, które mogą się okazać bardzo pomocne, gdyż w większości nie zdajemy sobie sprawy z faktu, iż sami możemy popełnać błedy, które źle moga wpływać na naszych uczniów oraz na ich sposób przyswajania wiedzy oraz nabyte przez nich złe nawyki językowe. Najczęstszymi pojęciami dotyczącymi pracy nauczycieli języków obcych są ich "lingwistyczne cnoty i grzechy".


REKLAMA

Według Moniki Badeckiej-Kozikowskiej (Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2008) lista cnót nauczycieli języka obcego przedstawia sie następująco:

 • Sprawności językowe (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) powinny byc ćwiczone w sposób zrównoważony.
 • Pierwszeństwo ma sprawnośc mówienia.
 • Nauczyciele potrafią zainteresować uczniów poszczególnymi tematami i zadaniami.
 • Poprawność w doborze odpowiedniego podręcznika.
 • Otwartość w wypowiedzi ucznia podczas lekcji zależy w dużej mierze od atmosfery, która na tej lekcji panuje.
 • Wyrozumiałość w traktowaniu błedów popełnianych przez uczniów podczas uczenia się rozumiana jako wolność w kontynuowaniu wypowiedzi przez ucznia, nawet tej z popełnianymi przez ucznia błędami i jako samodzielna poprawę błedów przez ucznia wraz z zangażowaniem w to zadanie reszty klasy.

  Pomimo, iż nauczyciele języków obcych posiadają tak wiele "cnót lingwistycznych" ich grzechy popełniane w procesie edukacyjnym mogą byz dośc poważne.

  1. Dedukcyjna prezentacja wprowadzania nowych elementów języka przy użyciu języka macierzystego (w naszym przypadku dokonywanie wszelkich wyjaśnień do tematu lub zagadnienia w języku polskim) oraz brak jakiejkolwiek granicy we wprowadzaniu nowych elementów. W odniesieniu do warsztatu nauczycielskiego bardzo czesto zdarza sie tak, iż podręcznik oferuje tak obszerny zakres materiału do wprowadzenia (np. materiał gramatyczny, który nie jest możliwy do zrealizowania podczas jednej jednostki lekcyjnej tj. 45 minut, ale niestety każdego z nas goni plan dydaktyczny) i nauczyciel staje przed problemem zaplanowania wytłumaczenia tego swoim uczniom. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest prezentacja takiego modelu materiału bez podręcznika z użyciem naturalnego kontekstu: ilustracje, scenki, przezentacje indukcyjne pod postacią hipotez tworzonych przez uczniów. Podczas takich ćwiczeń bardzo istotnym elementem jest także kontrolowanie gramatyki, wymowy oraz intonacji, bez których komunikacja jest niemożliwa w odniesieniu do każdego języka.Pamiętajmy, iż wprowadzamy dany element językowy od szczegółu do reguły z uwzględnieniem naturalnej konsekwencji czterech sprawności: słuchanie-mówienie/czytanie-pisanie.

  2. Zawłaszczanie przez nauczyciela lekcji (TTT - Teacher Talking Time ) oraz złe projektowanie i wprowadzanie ćwiczeń komunikacyjnych.

  TTT rozumiane jest tutaj jako podstawowy grzech przeciw aktywności ucznia na lekcji. Im więcęj nauczyciel mówi podczas lekcji, tym mniejszą szanse daje swoim uczniom na interakcje, a zwłaszca w nauczaniu drugiego języka obcego ta możliwość jest bardzo ważna dla ucznia. Pamiętajmy, iż uczeń potrzebuje czasu, aby pomyślęć zanim odpowie nam na zadane pytanie: musi pomysleć, zebrac fakty,pomysły i myśli, przetłumaczyć sobie swoje myśli (problem poprawności gramatycznej) i uporządkować wszystko, aby doszło do produkcji na głos przy reszcie klasy, i przed nauczycielem. To nie jest takie proste dla naszych uczniów jak nam nauczycielom sie wydaje, bo nawet najmniejszy błąd w naszym zachowaniu właśnie w takiej sytuacji powoduje, iz uczeń może w tym momencie juz nigdy więcej nie podjać trudu w komunikacji. My nauczyciele w tej sytuacji powinniśmy docenić ten wysiłek ucznia i traktować ucznia na równi w dyskusji i interakcji pomimo błędów, k tóre może popełniać. Drodzy językowacy dajmy naszym uczniom szanse na zebranie mysli, a efekt zapewniony i taki ogromny nasz sukces eduakcyjny oraz uśmiech i zadowolenie ucznia.

  Trzeba poświęcić dużo czasu na przygotowanie grupy uczniów do takiej pracy poprzez wprowadzanie tzw ice breakers (lodołamacze) gry i zabawy wprowadzające do tematu lub zachęcające do pracy czyli rozgrzewki, które dają poczucie przynależności do grupy i ustanawiają zaufanie w grupie poprzez wyzwalanie pozytywnych uczuć.

  "Esencją języka jest użycie języka (...). Uczniowie niełatwo przechodzą od izolowanego uczenia się mikrojęzyka do naturalnego użycia języka. Musimy zachęcac uczniów do walki o wyrażenie tego, co w nich tkwi, a także odnalezienia drogi uwolnienia sie z kaftana bezpieczeństwa swojej minimalnej wiedzy" (Palmer, w:Rivers 1989:60)


  REKLAMA

  3. Niepoprawne doskonalenie sprawności receptywnych słuchania i czytania. Te błędy przejawiaja sie zwłaszcza w braku celu czytania oraz w przeszkadzaniu uczniom podczas czytania np. wyjasnianie słów podczas czytania uczniów. Metody, które sa skuteczne w takich sytuacjach to:

 • Wypunktowanie problemowych dla ucznia z tekstu
 • Wypisanie kluczowych do zrozumienia przez ucznia wyrażen i słów, które moga zakłócać zrozumienie tekstu uczniowi i powodować spadek motywacji do podjęcia trudu rozwiązania zadań związanych z tekstem.
 • Wprowadzać róznorodne techniki rozwiązywania zadań z czytaniem tekstów tzn. Wprowadzenie procedury działań w poszczególnych typach tekstów i zadań do nich dostosowanych tj. Zadania typu prawda/ fałsz; yes/no/doesn't say; answer the questions itd.
 • Zawsze ustalać jeden jasny cel czytania - jasne polecenia.
 • Uczniowie muszą mieć czas na spokojne i ciche czyatnie bez zakłóceń oraz szanse na przedyskutowanie odpowiedzi przed sprawdzeniem w parach lub w grupach.

  4. Tłumaczenie z języka obcego na ojczysty i z ojczystego języka na język obcy.

  Tłumaczenie czyli translation (ang) jest uważane za "ubogiego krewnego" w rodzinie technik nauczania języka obcego (Duff, 1998:3) i powinno być tylko stosowane kiedy jest niezbędne uczniom do wykonania danego zadania lub wtedy, gdy uczniowie zaskają na tym tłumaczeniu coś nowego, ale nie jako główna metoda nauczania.

  Moi uczniowie bardzo często tłumaczyli sobie na głos wszystko co czytali, co na poczatku było dla mnie bardzo dziwne, ale teraz z czasem dochodzę do wniosku, iż są to pozostałości poprzednich błedów nauczycieli, którzy uczyli ich w przeszłośći. Co więcej, są to pozostałości, które bardzo trwale zakorzeniły sie w psychice uczniów i według nich dają im ogromne poczucie bezpieczeństwa w poprawnym wykonaniu jakiegokolwiek zadania z czytania lub słuchania. Na poczatku poczułam się bezsilnie, gdyż bardzo trudno było zmienić to przekonanie, jednak moi drodzy koledzy i koleżanki nie ma rzeczy niemożliwych i każdą górę można przenieść - co zrobiłam? Były różne metody, aby uczniowie przestali tłumaczyć wszystko co było w języku obcym od sposobów bardzo śmiesznych np. czerwone i żółte kartki jak na boisku piłkarskim (klasy sportowe) do znaków drogowych z napisem NO TRANSLATION, ale cel uświęca środki. Trzeba zawsze próbować wszelkich sposobów, nawet tych najdziwniejszych.
  A od tamtego momentu na jednej z gazetek klasowych powiesiłam kilka śmiesznych cytatów wyszukanych w internecie na temat tłumaczeń, a czasem nawet prosze uczniów, aby sami wyszukali cytaty dla nich najbardziej interesujące i razem wieszamy je, aby pamietali kiedy należy stosowac tłumaczenie; do ulubionych cytatów należą szczególnie dwa:

  A linguistic work translated into another language is like someone going across the border without his skin and putting on the local garb on the other side.
  Karl Kraus

  The original is unfaithful to the translation.
  Jorge Luis Borges

  Podsumowując, drodzy językowcy chciałam tym artykułem pokazać jakie błedy popełniamy i często robimy to nieświadomie i ja też je popełniałam dopóki doświadczenie w pracy i pomoc innych językowców w mojej szkole nie pomogło mi tego zrozumieć. Pamietajmy to nie my jesteśmy na lekcji najważniejsi, kształtujemy tyle osobowości uczniów i to od nas zależy jakimi osobami oni będą i jak będą przekazywać wiedzę, którą od nas pozyskają.
  Let's not give up nd fight till the end.

  Bibliografia:

 • Badecka - Kozikowska, M. 2008. Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych. Warszawa:Fraszka Edukacyjna
 • Brandt, C. (2006). Success on your certificate course in English language teaching: A guide to becoming a teacher in ELT/TESOL. London: Sage
 • Duff, A. 1998. Translation.Oxford:OUP
 • Mitchell, R. and Myles, F. (2004). Second Language Learning Theories (2nd ed). London: Hodder Arnold
 • Rivers,W. 1989. Communicating Naturally in a Second Language. Cambridge:CUP
 • Swain, Merrill (1995). Three functions of ouput in second language learning. In Cook, Guy. Principle & Practice in Applied Linguistics: Studies in Honour of H.G. Widdowson. Oxford: Oxford University Press

  mgr Monika Seidel


 • Zaświadczenie online  numer online: 283 gości

  reklama