Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8333
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pedagogika zabawy - jedną z metod stosowanych w nauczaniu i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem rozwojowym w życiu człowieka. Olbrzymie znaczenie w tym rozwoju spełnia zabawa - podstawowa forma aktywności dziecka. Zaspakaja ona potrzebę ruchu, tak ważną w tym okresie. Ma ona również ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego dziecka. Jest najlepszym sposobem poznania świata oraz znaczenia życia w świecie. Profesor Stefan Szumna twierdził, że "bawiąc się dziecko uczy się, rozszerza horyzonty i rozwija sprawność swoich funkcji psychicznych". Sformułowana przez J.Huizinga definicja zabawy dobrze oddaje jej sens: "Zabawa jest dobrowolną czynnością lub zajęciem dokonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni, według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł; jest celem sama w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia i radości i świadomość odmienności od zwyczajnego życia". Zabawa była znana człowiekowi od początków dziejów jako możliwość zaspokajania różnych potrzeb, w tym szczególnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem.


REKLAMA

W zabawie najpełniej wyraża się aktywność małego dziecka, dążącego do zaspokojenia swoich potrzeb intelektualnych, społecznych, estetycznych i ruchowych. Zabawa jest działaniem dowolnym dziecka, niemniej, bez pomocy dorosłych, zwłaszcza w warunkach wychowania zbiorowego, zabawa nie będzie się udawać.

Kierownicza rola nauczycielki w tym przypadku polega na takim jej współdziałaniu z dziećmi, aby walory wychowawcze zabawy mogły być jak najlepiej wyzyskane. Nauczycielka powinna stwarzać dzieciom warunki i organizować działanie takich bodźców, aby na tej specyficznie dziecięcej drodze, będąc osobiście emocjonalnie zaangażowane, starały się własnym wysiłkiem zaspakajać ciekawość, potrzebę samodzielnego przyswajania sobie wiedzy o otoczeniu, nabywania różnych umiejętności, poszukiwania środków ekspresji swoich przeżyć, doświadczeń i pragnień.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 80 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Teresa Niklewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 103 gości

reklama