Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8342
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ aktywności seksualnej nauczyciela na jego motywację do pracy zawodowej

Kultura seksualna jest częścią kultury ogólnej społeczeństwa. Wiele czynników różnorakiej natury złożyło się na fakt, iż poziom kultury seksualnej w naszym społeczeństwie jest niski. Stan ten sprzyja powstawaniu zaburzeń seksualnych, zaburzenia te zaś mają olbrzymi wpływ na psychikę, zdrowie i szczęście osobiste zarówno poszczególnych osób, jak i małżeństw, a nawet całych rodzin (Imieliński, 1967).


REKLAMA

Potrzeby seksualne występują jako fizjologiczne obok potrzeby jedzenia, odpoczynku, przyjemnych doznań zmysłowych. Wiadomo, że zaspokojenie podstawowych potrzeb jest niezbędne do realizowania jakichkolwiek wyższego rzędu, a niezaspokojenie ich dominuje nad wszelkimi innymi potrzebami (potrzebę rozumiemy tu jako odczuwany przez jednostkę stan braku czegoś, co w związku ze strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w społeczeństwie, jest niezbędne do utrzymania jej przy życiu, umożliwienia jej rozwoju, utrzymania określonej roli społecznej, zachowania równowagi psychicznej). Potrzeba seksualna odgrywa bardzo ważną rolę w każdej dziedzinie życia społecznego. Samopoczucie, a co się z tym wiąże także zachowanie człowieka ściśle uzależnione jest od praktyk seksualnych (Imieliński, 1985).

Zaspokojenie podstawowych potrzeb również seksualnych wywołuje u człowieka stan zadowolenia, pozwala skupić uwagę na kolejnych potrzebach wyższego rzędu, na zadaniach życiowych. Jest motorem i siłą napędową do radzenia sobie z wyzwaniami, które niesie życie, jest podstawą do możliwości podjęcia działań. Wzbudza w jednostce pozytywne uczucia spełnienia i zadowolenia, które przekładają się na dalsze zachowania, na funkcjonowanie jednostki w rodzinie, społeczeństwie.

Brak możliwości zaspokojenia którejś z potrzeb, w tym również potrzeby seksualnej prowadzi do frustracji. Literatura definiuje ją jako stan wewnętrzny organizmu, który powstaje, kiedy człowiek pozbawiony jest możliwości zaspokojenia danej potrzeby lub, gdy pojawia się przeszkoda w jej zaspokojeniu, ujmuje się ją również jako przeszkodę samą w sobie, a przez niektórych autorów utożsamiana jest ze stresem. Niezaspokojenie potrzeb zaburza psychikę, utrudnia prawidłowy rozwój osobowości i prowadzi do zachowań aspołecznych (Krzyżanowski, Przybylska, 2009).

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 107 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Aneta Krzyżanowska
Artur Krzyżanowski


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama