Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
836
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pojęcia geometryczne w klasie I

Celem nauczania matematyki w klasach początkowych jest przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów przede wszystkim do rozwoju ich ogólnych zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia. Nauczanie matematyki powinno także wdrażać uczniów do rzetelnej i sumiennej pracy własnej i współdziałanie w zespole oraz przyczyniać się do wyrabiania pożądanych postaw i cech, takich jak: umiejętność koncentracji, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, staranność, krytyczny stosunek do wykonywanej pracy.

Geometria wyrosła z obserwacji i potrzeb życia. Poznawanie figur geometrycznych w klasach I-III odbywa się bezpośrednio na podstawie ich obserwacji. Uczniowie obserwując daną figurę, dokonują jej analizy, wskazują jej elementy i jednocześnie mówią o wykonywanych czynnościach.

Prawidłowe kojarzenie słów ze spostrzeżeniami i działaniami ma doniosłe znaczenie w rozwoju myślenia i mówienia. Częsty błąd w nauczaniu geometrii polega na tym, że poznawanie uczniów jest bierne: zbyt często i dużo pokazuje nauczyciel, a uczniowie tylko mówią tym, co widzą. Uczeń poznaje najlepiej figury geometryczne i ich własności we własnym działaniu, a więc jeśli je sam kreśli, rozkłada, składa, wycina, modeluje, mierzy itp. opisując jednocześnie w ścisły sposób swe spostrzeżenia i działania.

U uczniów należy rozbudzić świadomość celów uczenia się. Osiągniemy to wskazując często związek opracowywanych zagadnień z dostępną dla uczniów praktyką codziennego życia. Można to zrobić w klasach I-III niekiedy w formie zabawowej: stawiamy przed uczniami zadanie, a uczniowie rozwiązują je w przekonaniu, że wykonują coś praktycznego i potrzebnego np. mierzą listewkę w celu dowiedzenia się, czy jest wystarczająco długa, aby można jej użyć do naprawy zepsutej ramki. Duże znaczenie ma w klasach I-III rozwiązywanie zadań o tematyce zaczerpniętej z praktycznego życia. Uczeń powinien mieć świadomość, że jeśli się uczy, to nie po to, by sprawić nauczycielowi i rodzicom radość, lecz że wiadomości zdobywane w szkole będą mu potrzebne w życiu.

Świadomy i aktywny udział uczniów w procesie nauczania polega głównie na tym, że opierając się na dokładnej obserwacji poszczególnych figur dochodzą do odpowiednich pojęć.

(...)

Publikacja (ze względu na swoję objętość) dostępna na naszej płycie CD

Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Urszula Kasiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 167 gości

reklama