Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8367
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nagradzanie i karanie, czyli jak wychować szczęśliwe dziecko

"...Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Nie wie - wytłumacz,
Jeśli nie może - pomóż!"
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami i nałogami"
Janusz Korczak

Marzeniem rodziców jest, by ich dziecko było grzeczne, odpowiedzialne, pracowite, mądre, by dawało im powody do dumy, starają się więc wychować je jak najlepiej. Chcąc im zapewnić pomyślną przyszłość, muszą już we wczesnym etapie rozwoju, wyrabiać w nich motywację kształcenia, rozwijać wszelkie zainteresowania i uzdolnienia oraz pracować nad ich osobowością.

Troska o szczęście i powodzenie dziecka wymaga od rodziców dużego wysiłku i pracy. To rodzice głównie przykładem własnym, poprzez kulturalne zachowanie w rodzinie oraz różnorodne zainteresowania powinni stwarzać nawyki i umiejętności kształcenia. Pamiętajmy, że słowo tylko uczy, a przykład autentycznie kształtuje osobowość dziecka.

Rodzice, którzy pragną rozwijać pozytywne cechy dziecka powinni współpracować z nauczycielem, który porównując dziecko z rówieśnikami, potrafi obiektywnie ocenić jego możliwości. Rodzice powinni orientować się, jaki jest poziom rozwoju psychicznego ich dziecka, jakie są jego uzdolnienia i stawiać realne wymagania wobec niego. Gdy zachodzi konieczność, powinni zasięgnąć także opinii psychologa lub pedagoga.


REKLAMA

Wymagania zbyt niskie powodują, że dziecko nie rozwija w pełni swoich talentów, natomiast wymagania przekraczające jego możliwości prowadzą do stanów lękowych i nerwicowych. Zależnie od wymagań stawianych przez otoczenie i możliwości ich sprostania, dziecko kształtuje stosunek do samego siebie. Ocenia siebie wysoko lub nisko. Wierzy w siebie lub nie wierzy. Samoocena ma bardzo duże znacznie dla powodzenia życiowego oraz dla rozwoju osobowości.

Duży wpływ na kształcenie osobowości i charakteru dziecka ma stosowanie nagród i kar. Zarówno karanie jak i nagradzanie dziecka stanowi część procesu wychowania. Mając do czynienia z dziećmi i młodzieżą musimy być przygotowani na różne ich zachowania i poczynania. Nie wszystko, co robią i jak postępują podoba się nam, ludziom dorosłym, czyli rodzicom i nauczycielom. Nie znaczy to, że należy zawsze surowo karać nieletnich za ich wybryki.

Wbrew wszelkim pozorom karanie jak i nagradzanie nie jest łatwą czynnością. Czasem nawet najmniejszy błąd z naszej strony może mieć negatywne skutki w jego dalszym rozwoju i kształtowaniu charakteru.

O ile nadmierne nagradzanie i pochwały mogą przyczynić się do egoizmu, lenistwa jak i wysokiego zdania na własny temat, tak ciągłe karanie zaowocuje u dziecka nerwicą, agresją oraz brakiem wiary we własne możliwości, akceptacji siebie i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Dużym błędem w kształceniu osobowości dziecka jest stosowanie nagród pieniężnych za dobre oceny. Jeżeli dziecko uczy się dla nagrody, to powodem jego wysiłku jest zdobycie wartości materialnych - czyli zapłaty. Taka sytuacja jest dla dziecka wielce szkodliwa i ma negatywny wpływ na kształtowanie jego osobowości.

Nie należy także stosować pochopnie kar za złe oceny, ponieważ sama kara nie jest skutecznym środkiem zaradczym. W atmosferze spokoju i życzliwości dla dziecka, wspólnie z nim, należy zastanowić się nad przyczyną złych ocen lub zachowań. Ważne jest przy tym wykrycie niepowodzeń szkolnych dziecka jak najwcześniej, koniecznie w porozumieniu ze szkołą. Dopiero przekonane o życzliwości swoich rodziców, nie będzie ich oszukiwać i zatajać swoich niepowodzeń, a szybko zwróci się do nich o radę i pomoc.

Dziecko wzrastając w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa będzie w pełni rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia dla pomyślnej przyszłości.

Literatura:
1. Halina Filipczuk "Zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szklonym",
2. "Vademecum dla rodziców " pod redakcją doc. dr hab. Wojciecha Pomykało

Anna Siluk


Zaświadczenie onlinenumer online: 103 gości

reklama