Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8421
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wczesna interwencja i jej znaczenie - dziecko z dysfunkcją wzroku

Na całym świecie, we wszystkich środowiskach społecznych istnieją osoby o nietypowym rozwoju, jednostki trudne w wychowaniu, a także niepełnosprawne.

Przyczyny i skutki odmienności rozwojowych oraz niepełnej sprawności ludzi na całym świecie są zróżnicowane pod względem warunków ekonomicznych, cywilizacyjnych i społeczno-ekonomicznych.

Pedagogika specjalna jest jedną z dyscyplin, która zmierza do poprawy sytuacji psychologicznej i społecznej jednostki z różnymi odchyleniami od normy. Dąży do wyrównania szans życiowych tych ludzi bez względu na jednostkowe zaburzenia biologiczne i społeczne utrudnienia.

"Pedagogikę specjalną charakteryzuje specjalny cel - rewalidacja społeczna dzieci upośledzonych, chorych, niedostosowanych społecznie lub w inny sposób odchylonych od normy".


REKLAMA

Pojęcie "special education", "pedagogie speciale", "Sonderpadagogik" czy polskie "pedagogika specjalna" nie oznacza czegoś wyjątkowego, lecz odnosi się do wybranego przedmiotu, zjawiska, przeznaczonego wyłącznie dla kogoś bądź czegoś "specjalnego".

Tyflopedagogika- to dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się teorią i praktyką kształcenia osób z wadą słuchu, a więc osób niesłyszących (głuchych) i słabo słyszących (niedosłyszących, z resztkami słuchu). Tyflopedagogika jako nauka teoretyczna zajmuje się wykrywaniem, opisywaniem faktów i prawidłowości rządzących procesem dydaktyczno-wychowawczym. Wyjaśnia zjawiska i tworzy nowe teorie rewalidacji.

Od strony praktycznej zadaniem owej nauki jest formułowanie metodycznych podstaw działalności rewalidacyjnej oraz proponowanie konkretnych metod i form pracy.

Nauka ta łączy w sobie działalność praktyczną i teoretyczną, rezultatem czego są zasady, metody i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Dlatego tyflopedagogikę traktować możemy jako sztukę.

Do dwóch podstawowych celów tyflopedagogiki należą:
Ś przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu poprzez umożliwianie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowiednich ćwiczeń, stymulację nerwu słuchowego i centralnego układu nerwowego,
Ś przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji wzrokowej.

Nadrzędnym celem tyflopedagogiki jest przygotowanie osób z wadą słuchu do funkcjonowania w warunkach życiowo zmienionych, na skutek istniejącej wady i do możliwie samodzielnego życia.

Zadania tyflopedagogiki skupiają się wokół następujących zagadnień:
- porządkowanie i opis poszczególnych faktów wychowawczych,
- wyjaśnianie i projektowanie zmian rzeczywistości dydaktyczno–wychowawczej,
- badanie prawidłowości procesu wychowania i nauczania,
- określanie związku pomiędzy systemem przedszkolnym, szkolnym i internatowym,
- określanie zależności między treściami nauczania a metodami organizacyjnymi,
- przygotowanie do życia w środowisku ludzi widzących,
- kształtowanie samodzielności,
- powiązanie systemu szkolnego z systemem zawodowym.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 127 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Barbara Buczek


Zaświadczenie onlinenumer online: 106 gości

reklama