Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8502
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Współczesne poglądy na rolę zabawy w rozwoju dziecka - niedoceniane aspekty zabawy

We współczesnej psychologii podkreśla się cztery zasadnicze aspekty zabawy, niedocenione lub pomijane w dawnych teoriach zabawy.
- Zabawa dziecka jako swoista i podstawowa forma jego działalności jest zjawiskiem społecznym, a nie biologicznym. Powstaje i rozwija się pod wpływem otoczenia i własnej działalności dziecka, kierowanej przez wychowawcę.
- Zabawa dziecka jest jakościowo inna od zabawy zwierząt.
- Zabawa ma historyczny charakter, tzn. zmienia się i kształtuje zależnie od historyczno-społecznych warunków, w jakich się dzieci wychowują.
- Zabawa dziecka jest odzwierciedleniem poznawanej przez nie rzeczywistości.


REKLAMA

Zabawa, nauka i praca to główne formy działalności ludzkiej mają one decydujące znaczenie w różnych etapach rozwoju ontogenetycznego. W wieku przedszkolnym dominującą rolę w życiu dziecka odgrywa zabawa, występują w niej elementy działalności, które w późniejszym wieku mają charakter nauki i pracy.

Rola zabawy jest ogromnie ważna w wieku przedszkolnym, gdyż jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój fizyczny dziecka, poprzez zabawę dziecko poznaje świat w którym żyje, uczy się go rozumieć, dostrzegać różnice między rzeczywistością a wyobraźnią i fantazją, zabawa rozwija u dziecka myślenie przyczynowo-skutkowe, dzięki zabawie dziecko uczy się współżycia z innymi dziećmi, podporządkowuje się przepisom i prawidłom obowiązującym w grupie.

Chociaż czynniki psychologiczne są w teorii zabawy stawiane na pierwszym miejscu, przed biologicznymi, nie znaczy to, że nie odgrywają żadnej roli. Istnieją wrodzone zadatki organiczne, na podstawie, których rozwija się aktywność dziecka. Wszystkie funkcje psychiczne człowieka kształtują się i doskonalą w jego działaniu. Dlatego działalność zabawowa dziecka odgrywa tak ważną rolę w jego życiu, tą drogą: poznaje rzeczywistość, dzięki niej kształtują się jego funkcje fizyczne i umysłowe, zdolności ruchowe, spostrzeganie, pamięć, wyobraźnia oraz mowa i myślenie.

Rozwój mowy i myślenie dziecka odbywa się w trakcie rozwoju jego działalności, wpływając na dalszy rozwój tej działalności. Rozwój umysłowy dziecka jest ściśle związany z całokształtem jego działalności, której główną formą w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dlatego dla rozwoju umysłowego dziecka ważne jest również to, jak się bawi.

Aleksandra Pintal
Szkoła Podstawowa nr 12
w Gorzowie Wielkopolskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 76 gości

reklama