Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
87
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ćwiczenia ortograficzne z wykorzystaniem komputera

Efektem edukacji prowadzonej na pierwszym etapie kształcenia powinno być swobodne posługiwanie się przez uczniów językiem ojczystym, zarówno w mowie jak i piśmie. Umiejętność pisania jest tu rozumiana nie tylko jako staranne kreślenie liter i wyrazów, ale także jako poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna. Zadaniem nauczyciela pracującego w klasach I-III jest wyposażenie uczniów w kompetencje ortograficzne, które będą im służyły na kolejnych etapach edukacji. Wiadomo, że "ćwiczenia czynią mistrza". Systematyczne i właściwie prowadzone ćwiczenia na pewno pomogą naszym wychowankom w uzyskaniu coraz lepszej sprawności ortograficznej. Co jednak należy zrobić, aby te ćwiczenia nie były nużące, by monotonność ich wykonywania nie osłabiała pamięci i uwagi dzieci? Jednym z elementów, które warto wykorzystać ucząc dzieci poprawnej pisowni jest dobór właściwych środków dydaktycznych. Powinny to być środki, które ułatwiają koncentrację uwagi, czynią zajęcia atrakcyjnymi i dostarczają zadowolenia z wykonywanej pracy. Moim zdaniem jednym z takich środków jest komputer wraz z odpowiednim dla najmłodszych oprogramowaniem. Z dostępnych na rynku programów rozwijających kompetencje ortograficzne warto tu wymienić znane powszechnie opracowanie WSiP pt. "Klik uczy ortografii". Są to multimedialne zabawy ortograficzne dla dzieci w wieku 7-11 lat, które mogą pomóc dzieciom rozwinąć i utrwalić umiejętność poprawnego pisania. Innym opracowaniem, z którego warto korzystać są "Gry Magdalenki", które znalazłam w internecie na stronie nauczycielki z Knurowa p. Aliny Długosz. Nauczyciel może także przygotować własne opracowania, które być może nie będą tak atrakcyjne w formie i treści jak gotowe programy, jednak będą miały jeden plus - minimalny koszt - co w przy obecnym stanie finansów wielu szkół ma niebagatelne znaczenie. Taką właśnie pomoc dydaktyczną chciałabym przedstawić i zachęcić do skorzystania z niej. Jest to prezentacja Power Point pt. "Chcę pisać bez błędów", składająca się z 38 slajdów, zawierających wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Materiał obejmuje wyrazy z "ó", "u", "rz" i "ż", każdy z nich jest ilustrowany.

Prezentację można wykorzystać na zajęciach wyrównawczych, lub w pracy z całą klasą. Uczniowie mogą samodzielnie sprawdzać umiejętność poprawnego zapisu wyrazów. Dokonują tego klikając pojawiającą się w ramce literę. Gdy odpowiedź jest prawidłowa słychać komentarz "świetnie". W wypadku złego wyboru pojawia się slajd, dzięki któremu można poprawić błąd.

Przejście pomiędzy kolejnymi slajdami następuje po kliknięciu przycisku akcji

Wykorzystanie komputera do ćwiczeń ortograficznych pozwala przypuszczać, że dziecko nie znudzi się powtarzaniem tych samych czynności, a tego często wymaga opracowywanie poszczególnych ortogramów. Poznawanie pisowni umieszczonych w prezentacji wyrazów można łączyć z układaniem ich z rozsypanek sylabowych, czy literowych, pisaniem z pamięci i ze słuchu. Opracowany materiał ortograficzny powinien pojawiać się także w krzyżówkach, zagadkach, plątaninkach i innych lubianych przez dzieci rozrywkach umysłowych. Mam nadzieję, że zastosowanie przedstawionej prezentacji sprawi, że dzieci będą chętniej pracowały i pogłębią swoje umiejętności w zakresie poprawności ortograficznej.

Prezentacja do pobrania online:
Serwer FTP
serwisu Publikacje edukacyjne

Bibliografia
A. Jedut, A. Pleskot: Nauczanie ortografii w klasach I - III, Warszawa 1991, WSiP
J. Górski, I. Kosecka: O poprawę stanu ortografii w nauczaniu początkowym, Warszawa 1987, WSiP

mgr Barbara Benisz
Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku


Zaświadczenie onlinenumer online: 81 gości

reklama