Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
877
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zabawy i kreatywne ćwiczenia językowe na lekcjach języka niemieckiego

Miałam możliwość trzykrotnie uczestniczyć w kursach doskonalących organizowanych dla polskich nauczycieli języka niemieckiego przez Volkshochschule Stuttgart. Obejmowały one bardzo różnorodny i bogaty program zajęć dotyczących różnych zagadnień dydaktycznych. Bardzo dużą wagę przykładano do stosowania metod aktywizujących uczniów, wyzwalających ich kreatywność i zaangażowanie w wykonywane zadania, co w efekcie prowadzi do uzyskiwania lepszych wyników w opanowaniu języka. Z tego powodu jedno z seminariów zrealizowano pod hasłem "Aktive Schüler lernen besser".

Wśród wielu ćwiczeń, które zostały nam zaprezentowane, lub które wspólnie wypracowaliśmy, są propozycje, mające charakter gier lub zabaw. Kilka z nich chciałabym Państwu zaprezentować i zachęcić do ich stosowania. Uczniowie chętnie angażują się w takie ćwiczenia, czują się swobodniej, niektórzy bardziej się otwierają, nabierają odwagi. Elementy rywalizacji dopingują ich do wysiłku. W trakcie takich zajęć również relacje uczeń - nauczyciel są bliższe, "cieplejsze", mniej oficjalne. Warto więc próbować urozmaicać i uatrakcyjniać zajęcia.

Stosować te ćwiczenia można jako rozgrzewkę językową, lub w celu powtórzenia i utrwalenia słownictwa z danego zakresu tematycznego. Mogą też być pomocne we wprowadzaniu nowego słownictwa.
Zdarza się również, że z okazji różnych świąt uczniowie proszą nas o luźniejszą lekcję. Aby spełnić ich prośbę a jednocześnie zrobić coś pożytecznego, można zaproponować zabawę językową.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Alina Stefanek
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 65 gości

reklama