Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
885
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie do miłości w rodzinie w świetle nauczania papieskiego

Wychowanie w swojej istocie jest kształtowaniem człowieka i to nie w sensie rozwoju fizycznego, lecz w znaczeniu doskonalenia we wszystkich dziedzinach życia i działalności jako osoby ludzkiej. Sobór Watykański II określa wychowanie jako kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczeństwa i Kościoła przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych oraz intelektualnych.

Katolickie wychowanie młodego pokolenia w szczególny sposób należy do Kościoła. W jego zakres wchodzą nie tylko biskupi i parafialni duszpasterze, ale również katecheci, katoliccy wychowawcy oraz rodzice. Takie wychowanie ułatwia dzieciom i młodzieży szukanie drogi zbawienia. Młodych ludzi prowadzi się do Chrystusa, aby mogli osiągnąć pełnię nadprzyrodzonego życia. Kościół pragnie dawać im takie wychowanie, aby miłość Boga i bliźnich była naczelną zasadą ich postępowania.

Rodzice chrześcijańscy na podstawie przyjętego przez siebie chrztu i chrztu ich dziecka włączeni są w wielką rodzinę chrześcijańską, jaką jest Kościół, i wraz z nim mają pełnić zbawczą jego misję przekazaną przez Chrystusa. W tej misji mieści się także ich funkcja religijna, obowiązki religijnego wychowania dziecka. Rodzina jest bowiem - w myśl określenia soborowego - "domowym Kościołem" , realizując Królestwo Chrystusa najpierw wśród swoich członków przez religijne wychowanie dzieci drogą przekazywani im prawd wiary i dawania przykładu życia religijnego, czyli świadectwa wiary, a następnie wśród swego otoczenia, pełniąc wobec niego apostolat zewnętrzny. W tym domowym niejako Kościele, podkreśla dokument soborowy, rodzice poprzez słowa i przykład winni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować swoje rodzicielskie powołanie, polegające między innymi na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa. Na tym polega ich apostolat wewnętrzny.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Chlewicka
Rumia


Zaświadczenie onlinenumer online: 71 gości

reklama