Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8862
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Istota i rola komunikowania się w naszym życiu

Komunikowanie się jest złożonym procesem, będącym wytworem ludzi, polegającym na przesyłaniu komunikatów od nadawcy do odbiorcy za pomocą sygnałów niewerbalnych i werbalnych. Nasze ciała mimowolnie i nieustanie wysyłają sygnały nad którymi w dużej mierze nie sprawujemy władzy, co daje możliwość odbiorcy przeanalizowania i zrozumienia postaw, emocji przez nas wysyłanych. Po przez same gesty takie jak okazanie złości, szyderstwo potrafimy wiele odczytać i nie potrzebujemy do tego żadnego komunikatu werbalnego czyli słownego wyrażenia postaw. Komunikowanie jest wyjątkowo, zawiłym procesem w którym mieszczą się rozbudowane techniki wpływania i oddziaływania zarówno na nadawcę jak i odbiorcę. Komunikowanie towarzyszy nam w codziennym życiu, pozwala wyrazić swoje uczucia, względem drugiej osoby, w firmach odpowiednie przekazywanie informacji umożliwia motywowanie pracowników do lepszej skuteczniejszej pracy. Jak wyglądało by nasze życie pozbawione komunikacji? wrócili byśmy do czasów pierwotnych, niczym nie różniąc się od naszych potomków z zalania dziejów. Każdy z nas powinien udoskonalać i wzbogacać swój język, bez względu na to z kim sie komunikujemy, gdyż to właśnie sprawne i zrozumiałe komunikaty przesyłane przez nas świadczą o nas. Odbiorca juz po kilku sekundach rozmowy i obserwacji sygnałów emitowanych przez nasze ciało, wyrabia sobie opinie odnośnie naszej osoby, którą w późniejszym czasie wyjątkowo trudno zmienić. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, gdyż całość naszych wypowiedzi, zachowań świadczy o tym jakimi jesteśmy ludźmi. Dlatego też podczas spotkań biznesowych czy przyjacielskich, powinniśmy obrać otwartą postawę ciała, okazać zainteresowanie komunikatami nam przesyłanymi. W innym wypadku nasz rozmówca może poczuć się źle, po przez okazywanie mu ignorancji z naszej strony. W każdej chwili naszego życia używamy, często nieświadomie wielu technik i form komunikowania się. Przykładowo po przez perswazję próbujemy nakłonić kogoś do naszych postulatów, często nie zdając sobie sprawy z tego że używamy jednej z ważniejszych technik komunikowania. Po przez poprawę sposobu w jaki się komunikujemy, możemy osiągnąć wiele zamierzonych celów, każdy przyzna że osoby które z łatwością nawiązują kontakty, osiągają znacznie większe sukcesy od tych którzy mają z tym problemy. Przezwyciężając wszelkie bariery które stoją nam na drodze, do zawierania nowych kontaktów, stajemy się obyci w danym środowisku i sprawnie w nim działamy.

W komunikowaniu się występuje wiele barier, które nie pozwalają na sprawny przebieg tego procesu, skutecznie ją hamując i zniekształcając. W celu pozbycia się tych barier podczas rozmowy, powinniśmy się starać zrozumieć i nie lekceważyć osoby nadającej komunikat.


REKLAMA

Po przez komunikaty werbalne i niewerbalne nasze życie staje się o wiele łatwiejsze, możemy zastępować słowa gestami i odwrotnie. Każdy z nas powinien dążyć do doskonałości w procesie komunikowania się z innymi gdyż to nasze postawy i słowa wyrażają nas samych, to kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Każdy z nas posiada umiejętność komunikowania się, niektórzy po przez swoją śmiałość i brak zahamowań przed nawiązywaniem kontaktów, robią to w sposób spontaniczny nie odczuwając żadnego dyskomfortu czy uczucia wstydu. Zaś znacznie większa część ludzi ma duże problemy w komunikowaniu się, często spowodowane złymi doświadczeniami bądź wrodzoną nieśmiałością. Każdy z nas jest inny, i nie każdy potrafi komunikować się bez barier które nie są od niego zależne. W takich sytuacjach, nie raz patowych jedyną właściwą metodą przełamania wszelkich barier umożliwiających swobodne komunikowanie, wydaje się być przezwyciężanie strachu przed niepowodzeniem tego procesu. Nie każdemu się to udaje, lecz ciągłe dążenie do wyznaczonego celu, kiedyś nas do niego doprowadzi. Wiedząc jak ważnym procesem jest komunikowanie się, musimy go doskonalić, gdyż właśnie dzięki komunikacji interpersonalnej możemy osiągnąć wielki sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Waldemar Szczepański


Zaświadczenie onlinenumer online: 231 gości

reklama