Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
887
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Linie rozwojowe współczesnej katechezy polskiej - katecheza spotkania międzyosobowego

Już w Adhortacji o katechizacji "Catechesi tradendae" (5), "atechizmie Kościoła Katolickiego" (426) czy w soborowym "Dekrecie o misyjności Kościoła" (14) nakreślony zostaje chrystocentryczny cel wszelkiej posługi słowa, ale szczególnie podkreśla to dyrektorium, stwierdzając że "ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania, ale do zjednoczenia z Jezusem, a nawet głębokiej z Nim zażyłości". W całej więc posłudze należy dążyć do budzenia coraz większej świadomości tajemnicy chrztu św. i tego co się dokonało przy jego przyjęciu. "Całe działanie ewangelizacyjne jest nastawione na rozwijanie komunii z Jezusem Chrystusem" i w konsekwencji ma prowadzić do dojrzałości we wierze. Komunia z Jezusem Chrystusem kieruje równocześnie ucznia do zjednoczenia z wszystkimi, z którymi Jezus był zjednoczony, czyli z Bogiem, Duchem Świętym, Kościołem i ludźmi. Może się ona dokonać przez początkowe nawrócenie prowadzące do dojrzałego czyli "do żywego bezpośredniego i czynnego wyznania wiary". Dyrektorium akcentuje też eklezjalny charakter wiary: "wierzę i wierzymy" wzajemnie się zakładają i wspierają. Wiara jest przeżywana we wspólnocie chrześcijańskiej, tzn. wiara dzielona z innymi i głoszona innym.

Katechezę ewangelizacyjną Paweł VI określił procesem złożonym z wielu elementów, jak: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we wspólnotę, przyjęcie znaków i dzieła apostolskie, czyli wielostronnie oddziaływujące posługiwanie pastoralne. Ewangelizacji nie wolno traktować jako tylko jednej czynności Kościoła. Do tej formy posługi światu powołani są wszyscy, którzy przez chrzest zanurzyli się w Chrystusa i przejmując się Dobrą Nowiną proponują nowe modele życia, kształtują ewangeliczną mentalność, ustawiają hierarchię wartości w odniesieniu do wieczności, oraz uczą oceny życia i działania w świetle planu zbawczego Boga. Ostatecznym celem katechezy ewangelizacyjnej jest zespolenie, przenikanie oraz przemiana środowisk i kultury współczesnego świata pod wpływem Ewangelii. Cała działalność Kościoła jako wspólnoty winna mieć charakter ewangelizacyjny.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Chlewicka
Rumia


Zaświadczenie onlinenumer online: 134 gości

reklama